De Unie, in jouw belang

Welke contracten zijn er voor oproepkrachten?

Oproepkrachten worden steeds populairder in Nederland. Je bent een oproepkracht wanneer je komt werken als je werkgever je oproept. Dit kan voor een paar uur zijn, maar ook voor hele dagen. Bij die groeiende populariteit van oproepkrachten, horen andere contractvormen dan normaal. De contracten voor oproepkrachten zijn als volgt:

 • Oproepcontract met overeenkomst;
 • Nulurencontract;
 • Min-maxcontract.

Wat is een oproepcontract met voorovereenkomst?

Een oproepcontract met voorovereenkomst is eigenlijk niets anders dan een intentieverklaring. Jouw werkgever is niet verplicht je op te roepen voor werk en jij bent als oproepkracht met voorovereenkomst niet verplicht om gehoor aan een eventuele oproep te geven. Geef je wel gehoor aan de oproep en ga je werken, dan ontstaat een arbeidsovereenkomst en gelden de afspraken die zijn gemaakt in de voorovereenkomst. De kenmerken van een oproepcontract met voorovereenkomst zijn als volgt:

 • Als je werkgever je oproept, beslis je zelf of je gaat werken;
 • Als je gehoor geeft aan de oproep van je werkgever, ontstaat een arbeidsovereenkomst waarbij de gemaakte afspraken in de voorovereenkomst van toepassing zijn;
 • De werkgever betaalt jou alleen loon over de gewerkte uren;
 • Na drie opeenvolgende contracten ontstaat er een vast dienstverband of wanneer je langer dan 2 jaar opvolgende tijdelijke contracten hebt gehad.

Wat is een nulurencontract?

Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht, waarbij het niet is afgesproken hoeveel uren per periode gewerkt zal worden. Je werkgever kan je oproepen als hij je nodig heeft en je wordt alleen betaald voor je gewerkte uren. Je moet je wel beschikbaar houden voor oproepen van je werkgever en je bent in principe verplicht te gaan werken als je opgeroepen wordt. 

Bij een nulurencontract wordt er dus een zeer ruime mate van flexibiliteit van jou verwacht. De kenmerken van een nulurencontract zijn als volgt:

 • Je gaat werken als je werkgever je oproept;
 • Je hebt een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd, maar er is geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat je werkt;
 • Je werkgever betaalt alleen loon over de gewerkte uren. (Deze afspraak moet op papier staan en geldt alleen voor de eerste 6 maanden die je werkt);
 • Iedere keer dat je wordt opgeroepen om te werken, dan heb je recht op minimaal 3 uur loon. Ook als je maar 1 uur werkt;
 • Je werkgever heeft een loondoorbetalingsverplichting als je langer dan 6 maanden in dienst bent en wordt opgeroepen, maar niet kunt werken wegens een oorzaak in de risicosfeer van de werkgever; 
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst tenminste drie maanden heeft geduurd, kun je een beroep doen op het rechtsvermoeden arbeidsomvang. Dit betekent dat je aan je werkgever kunt vragen om de arbeidsovereenkomst aan te passen aan het gemiddeld aantal uren dat je de afgelopen drie maanden hebt gewerkt. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij ziekte en het recht op doorbetaling van loon op basis van het werkelijk aantal gewerkte uren (als dit recht op loondoorbetaling niet is uitgesloten).

Wat is een min-maxcontract?

Een min-maxcontract is een arbeidsovereenkomst waarbij er wél een minimum aantal uren is vastgelegd. Dit worden de garantie-uren genoemd. Dit minimum aantal uren geeft jou iedere periode recht op loon en je bouwt bijvoorbeeld ook vakantiedagen op. Bovenop dit minimum aantal uren, kan het zijn dat je voor meer uren wordt opgeroepen. 

Anders dan als oproepkracht met voorovereenkomst, ben je bij een min-maxcontract wél verplicht om gehoor te geven aan die oproep. Hiernaast zijn er nog tal van andere kenmerken die horen bij een min-maxcontract. Deze zijn als volgt:

 • Je hebt een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd, voor een minimumaantal uren per week, maand of jaar;
 • In de overeenkomst staat opgenomen voor hoeveel uur je maximaal oproepbaar bent;
 • Wanneer jouw werkgever je niet oproept voor de garantie-uren, dient hij ze alsnog uit te betalen;
 • Je moet werken tot het afgesproken maximum aantal oproepbare uren;
 • Je werkgever betaalt loon voor het totaal aantal gewerkte uren;
 • Je krijgt de uren die je bovenop de garantie-uren werkt uitbetaald, maar dit is alleen voor de eerste 6 maanden van toepassing;
 • Je werkgever heeft een loondoorbetalingsverplichting als je langer dan 6 maanden in dienst bent en wordt opgeroepen, maar niet kunt werken wegens een oorzaak in de risicosfeer van de werkgever; 
 • Staat er in jouw arbeidsovereenkomst dat je minder dan 15 uur per week werkt? Dan heb je iedere keer dat je wordt opgeroepen recht op minimaal 3 uur loon. Ook als je maar 1 uur werkt;
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst tenminste drie maanden heeft geduurd, kun je een beroep doen op het rechtsvermoeden arbeidsomvang. Dit betekent dat je aan je werkgever kunt vragen om de arbeidsovereenkomst aan te passen aan het gemiddeld aantal uren dat je de afgelopen drie maanden hebt gewerkt. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij ziekte en het recht op doorbetaling van loon op basis van het werkelijk aantal gewerkte uren (als dit recht op loondoorbetaling niet is uitgesloten).