De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Wat is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Wanneer jij als werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangaat, dan heb je een vast contract of een vast dienstverband. Dit houdt in dat jij en je werkgever een arbeidsovereenkomst zonder afloopdatum hebben afgesproken.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd stopt niet automatisch. Dat houdt in dat alleen jij of je werkgever deze overeenkomst kan beëindigen. Dit kan zijn door als werknemer zelf ontslag te nemen of wanneer jouw werkgever jou ontslaat. Opzegging door werkgever kan alleen na toestemming via een ontslagaanvraag bij het UWV (als sprake is van een reorganisatie of na langdurig ziekte) dan wel door ontbinding via de kantonrechter (bij o.a. disfunctioneren of ontslag op staande voet). Ook kun je met wederzijds goedvinden het contract beëindigen. Indien jouw arbeidsovereenkomst op verzoek van je werkgever wordt ontbonden, dan dient jouw werkgever rekening te houden met alle wet- en regelgeving. Wanneer jij de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, dan kan het in bepaalde gevallen ook zijn dat je arbeidsovereenkomst eindigt. Dit moet dan wel in je arbeidsovereenkomst of cao zijn opgenomen.

Voordelen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn bijvoorbeeld dat je als werkgever een werknemer langer aan je kunt binden. De werknemer heeft een vast inkomen en kan dus makkelijker een hypotheek of lening afsluiten, waar de werkgever verzekerd is van personeel.

 

De Unie op social media