De Unie, in jouw belang

Wat houdt de aanzegverplichting in?

De aanzegverplichting, ook wel bekend als de aanzegtermijn, is een verplichting die geldt wanneer een werkgever en werknemer een tijdelijk contract van 6 maanden of langer afsluiten. Deze aanzegverplichting houdt in dat de werkgever, uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract, schriftelijk moet laten weten of het contract wordt verlengd. En zo ja, onder welke voorwaarden dit gebeurt.

Wat als mijn werkgever zich niet houdt aan de aanzegverplichting?

Mocht het voorkomen dat je werkgever je niet op tijd laat weten of je arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, dan is je werkgever jou een vergoeding verschuldigd.
De vergoeding voor het niet naleven van de aanzegverplichting is maximaal een bruto maandsalaris. Bijvoorbeeld: is je werkgever twee weken te laat met aanzeggen, dan betekent dit een vergoeding van twee weken salaris.

Let op: deze vergoeding moet binnen 2 maanden na het eindigen van je contract worden geclaimd.

In mijn tijdelijk contract staat dat het niet wordt verlengd. Geldt dit ook als aanzegverplichting?

Wanneer er in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat jouw contract na afloop niet zal worden verlengd, dan is hiermee voldaan aan de aanzegtermijn. Echter, dit betekent niet dat het contract niet mag worden verlengd. Als je werkgever alsnog besluit je contract wel te verlengen, dan mag dat natuurlijk.