De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Ziekgemeld? Welke vragen mag je werkgever stellen?

Bij een ziekmelding wordt door werkgevers vaak de vraag gesteld wat je precies onder de leden hebt. Maar mag dit wel? Nee, bij een ziekmelding hoef je geen privacygevoelige informatie te delen met jouw werkgever ten aanzien van jouw gezondheid. Je hoeft alleen de noodzakelijke gegevens te delen. Dit zijn gegevens die nodig zijn om te beoordelen of jij verder kunt met jouw werkzaamheden.

Wat mag een werkgever vragen bij een ziekmelding?

  • Het telefoonnummer waar je op te bereiken bent en jouw verpleegadres.
  • Hoe het zit met lopende afspraken of werkzaamheden.
  • Hoe lang de ziekte vermoedelijk gaat duren.
  • Of je onder een vangnet bepaling van de ziektewet valt. Dit kun je vinden in jouw arbeidsovereenkomst.
  • Of de ziekte verband houdt met een bedrijfsongeval. De werkgever mag niet vragen of het verzuim werkgerelateerd is.
  • Is er sprake van een verkeersongeval met regresmogelijkheid. De werkgever kan dan de kosten die hij maakt, omdat je ziek bent, verhalen op de veroorzaker van het ongeval.

Als jouw werkgever andere vragen heeft dan kan je aangeven dat je daar geen antwoord op wenst te geven. Mocht je hier vragen over hebben neem dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0345 851 963. Je kunt ons ook mailen via e-mailadres info@unie.nl.