De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Ziek tijdens vakantie

Eindelijk is het zover, een welverdiende vakantie. Het zal je maar gebeuren dat je ziek wordt tijdens je vakantie. Wat moet je dan doen en hoe zit het met je vakantiedagen?

Meld je ziek bij je werkgever

Meld je in ieder geval meteen op de gebruikelijke manier ziek bij je werkgever. Zou je je met de klachten die je hebt niet ziek hebben gemeld als je aan het werk was? Meld je dan ook niet ziek op vakantie.

Vaak hebben organisaties een verzuimprotocol, volg dan dit protocol zodat je je op de goede manier en bij de juiste persoon ziekmeldt. Zorg ook voor een onderbouwing van je ziekmelding, bij voorkeur met een doktersverklaring. Hiermee voorkom je een discussie met je werkgever over de vraag of je wel of niet vakantie hebt kunnen genieten. Tip: vraag om een brief van een arts in het Engels als je in het buitenland bent.

Geef je verblijfadres door en blijf in contact

Zorg ervoor dat je bereikbaar bent voor je werkgever. Geef het adres van je verblijfplaats en een telefoonnummer door waar je bereikbaar op bent. Ben je weer beter? Geef dit dan ook direct door aan je werkgever.

Vakantiedagen tijdens ziekte

Is je vakantie vastgesteld en word je daarna ziek? Dan is het uitgangspunt dat je werkgever geen vakantiedagen mag afschrijven op de dagen dat je ziek bent. Let op: dit geldt voor wettelijke vakantiedagen, voor bovenwettelijke vakantiedagen kan een afwijkende regeling zijn opgenomen in je arbeidsovereenkomst, bedrijfsreglement (verzuimprotocol) of cao. Kijk na afloop van je vakantie na of het correcte aantal vakantiedagen is ingehouden. Wil je meer weten over wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen? Kijk dan naar onze blog “Vervallen jouw vakantiedagen binnenkort? Even checken!”.

Ben je (langdurig) ziek en wil je juist vakantie opnemen? Ga dan eerst bij je bedrijfsarts na of de vakantie geen belemmering is voor je herstel. Tijdens ziekte bouw je ook vakantiedagen op, dus is het redelijk dat je ook gelegenheid krijgt om het op te nemen. In je vakantie ben je vrijgesteld van re-integratieverplichtingen. Let op: als je tijdens ziekte vakantiedagen opneemt, dien je 100% van je loon te ontvangen.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 – 851 963, maar je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.