De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Wat doet een arbodienst?

Arboarts of bedrijfsarts?

Als je ziek bent, kan je werkgever je oproepen om naar de arbodienst te gaan. Een arbodienst is een onafhankelijke adviseur voor jou, maar ook voor je werkgever op het gebied van arbeid en gezondheid. Vaak kom je op gesprek bij een bedrijfsarts of arboarts. Een arboarts heeft de basisopleiding tot arts afgerond. Een bedrijfsarts heeft, na zijn opleiding tot basisarts, een specialisatie gevolgd op het gebied van arbeid en gezondheid. Je werkgever kan een contract met een arbodienst afsluiten. Een werkgever moet namelijk een beleid voeren voor het ziekteverzuim.

Gesprek met de bedrijfsarts

Heb je je ziek gemeld en ontvang je een uitnodiging voor het spreekuur van de bedrijfsarts, dan mag je deze uitnodiging niet weigeren. Lukt het echt niet om de afspraak na te komen? Overleg dan met je werkgever om tot een oplossing te komen. Oplossingen kunnen zijn het verplaatsten van de afspraak (bijvoorbeeld omdat deze samenvalt met een bezoek aan het ziekenhuis) of het regelen van vervoer als je wegens medicijngebruik niet mag autorijden.

Ben je het niet eens met de bedrijfsarts?

Als je naar het spreekuur van de bedrijfsarts bent geweest, dan geeft de bedrijfsarts een advies. Het advies van de bedrijfsarts is belangrijk voor  het bepalen of en wanneer je weer aan het werk kunt. Als je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts, dan kun je dit als eerste bij de bedrijfsarts zelf aangeven. Je kan ook een second opinion bij een andere bedrijfsarts vragen. Het UWV kan in een aantal gevallen ook een oordeel geven over de re-integratie.

Geheimhouding

Een gesprek met een bedrijfs- of arboarts is vertrouwelijk. Deze arts heeft jouw toestemming nodig om jouw situatie te bespreken met je werkgever, huisarts of specialist. Hier zijn een paar uitzonderingen op. De bedrijfs- of arboarts mag advies geven aan je werkgever over welk werk je zou kunnen doen en voor hoe lang. Ook kan de bedrijfs- of arboarts aangeven of jij en je werkgever voldoende doen aan je re-integratie.

Nog niet ziek?

Ook als je nog niet ziek bent, kun je de bedrijfsarts bezoeken. Tijdens dit preventieve spreekuur kun je de bedrijfsarts vragen stellen over jouw gezondheid in relatie tot het werk, je werkomstandigheden of als je (dreigend) verzuim wilt voorkomen.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 – 851 963, en je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.