De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Te warm om te werken?

Het weerbericht van de afgelopen tijd is eenzijdig geweest, droog en zonnig. Het ziet er naar uit dat de temperatuur de komende dagen zelfs nog verder op gaat lopen. Het warme weer zou zelfs nog weken kunnen aanhouden. Het RIVM heeft daarom het Nationaal Hitteplan geactiveerd.

Ondanks dat veel mensen op vakantie zijn, zijn er genoeg mensen nog gewoon aan het werk, ook met tropische temperaturen. De vraag is dan ook: wanneer is het te warm om te werken?

De temperatuur mag geen schade aan de gezondheid veroorzaken

Er zijn geen wettelijke maximum of minimum temperaturen vastgesteld waar boven of onder je niet zou kunnen werken. Wat wel is vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit is dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de aard van de werkzaamheden en de fysieke belasting die daar het gevolg van is. Iemand die buiten aan het werk is, zal sneller last van de warmte krijgen dan wanneer je op een kantoor met airco aan het werk bent.

Nog te warm om te werken?

Als er door de temperatuur toch schade aan de gezondheid van werknemers kan ontstaan, dan dienen persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te worden gesteld. Dit kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door het creëren van extra schaduw, koel drinken te verzorgen of andere werkkleding.

Als het inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen niet voldoende is om schade aan de gezondheid te voorkomen, dan moet de duur van de arbeid dusdanig worden beperkt of afgewisseld met verblijf en/of werkzaamheden op een koelere plek dat geen schade aan de gezondheid ontstaat.

Wat kun je eraan doen?

Van je werkgever mag verwacht worden dat actie wordt ondernomen indien de temperatuur op de werkplek te hoog wordt. Welke concrete maatregelen genomen moeten worden, is afhankelijk van het werk dat je doet en onder welke omstandigheden. Denk je dat op jouw werkplek de temperatuur te hoog is? Trek dan bij je werkgever aan de bel om maatregelen te nemen. Weigert je werkgever of zijn de maatregelen niet voldoende? In dat geval kun je contact opnemen met de Inspectie SZW (de arbeidsinspectie) of de Arbodienst. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je hierbij helpen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 – 851 963, maar je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.