De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Wanneer is het te warm om te werken?

Er valt geen peil meer te trekken op het Nederlandse weer. Vooral de zomers kennen ongelooflijke uitschieters, waardoor het kan voorkomen dat je wekenlang moet werken met warm weer. De zomer van 2018 is zelfs officieel de warmste zomer in drie eeuwen gebleken. En met de zomer van 2019 in het verschiet, wil jij natuurlijk weten wat de wettelijke maximumtemperatuur op het werk is en bij welke temperatuur je werk mag weigeren. Dat leggen we in deze blog haarfijn uit.

 

Werken met warm weer

Werken met warm weer is vaak erg vervelend. Maar het is niet alleen de temperatuur buiten die bepaalt hoe warm jij het hebt. Ook factoren als de relatieve luchtvochtigheid, warmtestraling, kleding, luchtsnelheid en fysieke inspanningen spelen een grote rol bij het bepalen wanneer het te heet is om te werken. Uiteraard zijn veel mensen in de zomerperiode op vakantie, maar een grote groep is natuurlijk nog gewoon aan het werk. Ook met tropische temperaturen. De vraag is dan ook: wanneer is het te warm om te werken?

 

De temperatuur mag geen schade aan de gezondheid veroorzaken
Doordat er zoveel verschillende factoren invloed hebben op de temperatuur op je werkplek, is het lastig om te zeggen wat nu de precieze maximumtemperatuur is. Daarom zijn er voor werk in kantoren en kleine werklokalen algemene regels opgesteld om te bepalen of de temperatuur niet té hoog is. Dit zijn echter indicaties en geen wettelijke grenswaarden. Er is wel vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van jou als werknemer. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de aard van de werkzaamheden en de fysieke belasting die daar het gevolg van is. De algemene regels die worden gegeven door de Arbo zijn als volgt:

  1. De ideale zomertemperatuur ligt tussen de 23 en 26 ˚C;
  2. Wanneer het kwik boven de 26 ˚C uitkomt, is er sprake van extra lichamelijke belasting en dient men na te denken over eventuele maatregelen;
  3. In het geval van licht fysiek kantoorwerk geldt een maximumtemperatuur van 28 ˚C;
  4. In het geval van intensief lichamelijk inspannend werk geldt een maximumtemperatuur van 26 ˚C, mits er een duidelijk voelbare luchtstroom aanwezig is. Is dit niet het geval, dan geldt een maximumtemperatuur van 25 ˚C;
  5. In het geval van zeer intensief lichamelijk inspannend werk geldt een maximumtemperatuur van 25 ˚C, mits er een voelbare lichtstroom is. Is dit niet het geval, dan geldt een maximumtemperatuur van 23 ˚C.

Om te bepalen of er sprake is van een lichaamsbedreigende of ongezonde situatie, dient een deskundige de situatie te beoordelen.

 

Beschermingsmiddelen

Als er door de temperatuur tóch schade aan de gezondheid van werknemers kan ontstaan, dan dienen persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te worden gesteld. Dit kan op diverse manieren. Denk aan het creëren van extra schaduw, het verzorgen van koel drinken of beschermende werkkleding.

 

Als het inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen niet voldoende is om schade aan de gezondheid te voorkomen, dan moet de duur van de arbeid dusdanig worden beperkt of afgewisseld met verblijf en/of werkzaamheden op een koelere plek dat geen schade aan de gezondheid ontstaat.

 

Wat kun je eraan doen?

Je verwacht van je werkgever dat-ie actie onderneemt wanneer het kwik té hard stijgt. Zulke situaties komen de resultaten immers ook niet ten goede. Welke concrete maatregelen genomen moeten worden, is afhankelijk van het werk dat je doet en onder welke omstandigheden dit gebeurt. Denk je dat op jouw werkplek de temperatuur te hoog is? Trek dan bij je werkgever aan de bel om maatregelen te nemen.

Vragen of hulp?

Weigert je werkgever of zijn de maatregelen niet voldoende? In dat geval kun je contact opnemen met de Inspectie SZW (de arbeidsinspectie) of de Arbodienst. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je verder helpen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 – 851 963, maar je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.

Meer nieuws ontvangen?

Ben je geen lid van De Unie, maar wil je wel graag updates ontvangen over werk, zorg en inkomen? Meld je dan aan als volger van De Unie via onze website.