De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Wanneer is BHV nodig en verplicht?

Veiligheid staat voorop! 
Elke werkgever is volgens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om de bedrijfshulpverlening (“BHV”) te regelen. Of er nou 1 of 1000 werknemers in dienst zijn, de werkgever moet hiervoor zorgen. De werkgever is namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Dit is alleen anders als het om een eenmanszaak gaat waar er helemaal alleen wordt gewerkt (zonder mensen of personeel over de vloer). Als een werkgever de BHV niet regelt waar dat wel zou moeten, dan kan de werkgever een flinke boete krijgen van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De BHV’er  to the rescue
Een bedrijfshulpverlener (“BHV’er”) kan hulp bieden als er een noodsituatie zich voordoet op de werkvloer. De BHV’er is namelijk een  werknemer die opgeleid is om in geval van nood de werknemers en andere personen in veiligheid te brengen. De BHV’er houdt zich voornamelijk bezig met de volgende taken:

  • verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • voorkomen en beperken van ongevallen;
  • beperken en bestrijden van een beginnende brand;
  • bij een brand of ongeval alarmeren van en samenwerken met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties;
  • in een noodsituatie  alle werknemers en andere personen in het gebouw alarmeren en evacueren.

Hoewel de wet niet aangeeft hoeveel BHV’ers er binnen een bedrijf moeten zijn, geeft de wet wel aan dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig moeten zijn. Meestal komt uit de Risico-Inventarisatie & Evaluatie naar voren hoeveel BHV’ers gewenst zouden zijn. Afhankelijk van de risico’s en de grootte van het bedrijf wordt bepaald hoeveel BHV’ers er moeten worden opgeleid.

Geen BHV geregeld in jouw bedrijf?
Probeer dan met je werkgever in overleg te gaan. Maak het onderwerp bespreekbaar en geef aan wat het belang is van het inrichten van de BHV. Je kunt ook aan de OR of personeelsvertegenwoordiger vragen of zij afspraken kunnen maken met je werkgever.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 – 851 963, en je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.