De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Veranderingen in Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht 2019

Ieder jaar weer wijzigen er zaken op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Dit is een complex proces en de gevolgen zijn niet direct voor iedereen helder. Vaak merk je het pas als je ermee te maken krijgt. Denk aan wijziging van de rekenfactoren in de Ziektewet en WGA en de zorgverzekeringspremies. Maar ook transitievergoedingen, partnerverlof en een stijging van het maximum dagloon. We zetten een aantal belangrijke wijzigingen voor je op een rij:

Indexering transitievergoeding 2019

De maximale transitievergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2018 is de maximale transitievergoeding vastgesteld op € 79.000,-. De maximale transitievergoeding gaat met ingang van 1 januari 2019 omhoog, naar een bedrag van          € 81.000,-.

Verruiming partnerverlof

Door invoering van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) vanaf januari 2019 kun je straks langer verlof opnemen na de bevalling van je partner. Het geboorteverlof gaat dan namelijk eenmaal de wekelijkse arbeidsduur worden. De werkgever betaalt tijdens het geboorteverlof je volledige loon door. De week geboorteverlof kan meteen worden opgenomen, maar dat kan ook in de eerste vier weken na de bevalling. Is het geboorteverlof op grond van de cao beperkt in tijd of duur? Dan gelden die afspraken tot uiterlijk 1 juli 2019. De wet invoering extra geboorteverlof voorziet ook in de verlenging van het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders, van vier naar zes weken. Dit gaat 1 januari 2019 in. Partnerverlof is voor De Unie een belangrijk punt op de agenda. Lees meer in deze Uniewereld

Het Maximumdagloon met 1,35% omhoog

Het Maximumdagloon in 2019 wordt € 214,28. Het maximumdagloon wordt gebruikt voor de berekening van de uitkeringen op grond van de Ziektewet, de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Het Wettelijk Minimumloon per 1-1-2019 tref je in deze link aan.

Vragen?

Uiteraard staan wij voor je klaar. Neem contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of 0345-851963