De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

UPO (Uniform pensioenoverzicht)

UPO staat voor uniform pensioenoverzicht. Ieder jaar voor 1 oktober ontvang je een UPO van je pensioenfonds of verzekeraar. Het pensioenfonds of de verzekeraar is de pensioenuitvoerder. Leg je UPO deze keer niet in de schoenendoos bij die van vorig jaar, maar kijk er eens goed naar.

Wanneer krijg je een UPO?

Over het pensioen van je huidige werkgever krijg je ieder jaar een UPO. Over de pensioenen bij eerdere werkgevers krijg je één keer per vijf jaar een pensioenoverzicht. Als je wilt weten welke verschillende pensioenen je allemaal hebt opgebouwd, kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier vind je al je pensioenen bij elkaar.

Check je gegevens!

Op je UPO zie je hoeveel pensioen je tot nu toe hebt opgebouwd. Begin met het controleren van de gegevens. Zijn al jouw gegevens correct vermeld? Neem contact op met je pensioenuitvoerder als er gegevens op staan die niet kloppen. Kijk ook of de naam van je partner is vermeld. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan haalt je pensioenuitvoerder deze informatie uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Deze informatie wordt dan automatisch gedeeld met de pensioenuitvoerder. Heb je een samenlevingsovereenkomst of woon je samen? Dan kan het per pensioenuitvoerder verschillen of en wanneer je partner kan worden opgenomen. Neem hiervoor contact op met je pensioenuitvoerder of kijk in het pensioenreglement.

Kun je rondkomen als je op dezelfde manier pensioen op blijft bouwen?

Op je UPO staat vermeld wat de aangroei van je pensioen per jaar is. Dit wordt factor A genoemd. Hiermee kun je berekenen wat je te verwachten inkomen is na pensionering. Als je de jaarlijkse aangroei keer de jaren die je nog moet werken doet en je telt het bedrag dat je tot nu toe aan pensioen hebt opgebouwd erbij op, dan heb je in indicatie van je inkomen na pensionering.

Hoe maak je de berekening van indicatie inkomen:

A = aangroeifactor

B = aantal jaren nog te werken tot pensionering

C = reeds opgebouwde pensioen

A x B + C = indicatie inkomen na pensionering als er niets verandert

Is dit voldoende om alle vasten lasten en levensonderhoud te blijven betalen? Kortom, kun je hiervan rondkomen? Als dit niet het geval is, kun je wellicht nog actie ondernemen. Bijvoorbeeld door extra te sparen. Sparen kan in verschillende vormen, denk hierbij aan een spaarrekening, beleggingsrekening of lijfrentepolis. Een andere mogelijkheid is onderzoeken of je de overwaarde in je woning kunt gebruiken. Een eventuele erfenis kan ook mogelijk financiële ruimte bieden, dit is echter wel risicovol omdat van te voren niet bekend is wat de hoogte van een erfenis is en wanneer je deze ontvangt.

Op een UPO staat ook vermeld of en hoeveel je partner aan nabestaanden- of partnerpensioen krijgt als je komt te overlijden. Ook hiervoor geldt, probeer een inschatting te maken of uw nabestaanden hiermee hun levensstandaard kunnen voortzetten. Kinderen kunnen recht hebben op een wezenpensioen.

Ben je gepensioneerd, ook dan krijg je een UPO. Dit is sinds 2017 verplicht. Op het UPO staat vermeld hoeveel pensioen je ontvangt, hoe risicovol het pensioen is, wat het nabestaandenpensioen is mocht je overlijden, een indexatie (verhoging van het pensioen) en of er kortingen zijn toegepast.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 – 851 963, maar je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.