De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Tips nodig voor je beoordelingsgesprek?

 • Neem tijd voor je voorbereiding
 • Benader het als een zakelijk gesprek zonder teveel emotie
 • Pak je voortgangsgesprek erbij en ga per onderdeel na of je doelstelling bereikt is
 • Zorg ervoor dat je je eigen gegevens/ administratie bij de hand hebt ter controle
 • Ontbreken er gegevens bij jou vraag deze voor het gesprek op
 • Het is een eenrichtingsgesprek maar vraag zo nodig om een toelichting te geven
 • Zie het beoordelingsgesprek als een moment om de balans op te maken
 • Maak een eventuele vervolgafspraak als er op onderdelen onduidelijkheden zijn die niet direct opgelost kunnen worden
 • Als je het niet eens bent met de beoordeling onderteken je enkel ‘voor gezien’ en niet voor ‘akkoord’
 • Geef vervolgens een schriftelijke toelichting waarmee en waarom je het niet eens bent
 • Verzoek om aanpassing maar als dat niet lukt verzoek om jouw toelichting bij je personeelsdossier te voegen
 • Door jouw schriftelijke toelichting is de beoordeling niet enkel een eenzijdig verhaal
 • Zorg indien mogelijk voor een positieve afronding van het gesprek
 • Neem contact op met De Unie als jij wilt sparren of verder advies nodig hebt