De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Privacy en je werkgever (1/3) − Privacy en ziekte

Wat mag je baas allemaal over jou weten?

We komen er steeds meer achter hoeveel mensen en organisaties meer over ons weten dan we dachten. Dus beschermen we onze gegevens steeds meer. Omdat privacy ook op de werkvloer een heel belangrijke rol speelt, staat De Unie daar deze week uitgebreid bij stil. Want wat mag je werkgever eigenlijk over jou weten, en waarvan mag jij zeggen: ‘Gaat je niets aan’? Vandaag: privacy en (langdurige) ziekte.

Wanneer je ziek bent, is het belangrijk om open en duidelijk te communiceren met je werkgever. Je collega’s moeten immers weten dat jij niet aan je bureau zit, en hoelang dat (ongeveer) gaat duren. Maar betekent dat meteen dat je alle persoonlijke, medische informatie met je leidinggevende moet delen?

Wat mag mijn werkgever weten over mijn ziekte?

Je werkgever mag de volgende gegevens verzamelen over je gezondheidssituatie:

 • je (tijdelijke) telefoonnummer en verblijfadres;
 • hoe lang je naar verwachting afwezig bent;
 • welke lopende afspraken en taken je op het werk hebt;
 • of je ziek bent geworden door een bedrijfsongeval;
 • of je ziek bent door een verkeersongeval, waarvoor iemand anders aansprakelijk is.

Andere gegevens mag je werkgever in principe niet registreren, óók niet met jouw toestemming. Werknemers kunnen zich namelijk gedwongen voelen om informatie te delen door de verhouding met hun baas. Er is één geval waarin je werkgever wél andere gegevens mag vastleggen en delen, maar alleen met jouw toestemming: als je collega’s moeten weten wat ze in geval van nood moeten doen. Als jij bijvoorbeeld epilepsie of suikerziekte hebt, kan dat fijn zijn voor jou én je collega’s.

Wat mag de bedrijfsarts of arbodienst delen met mijn werkgever?

Wanneer jij je ziek meldt, kan je werkgever een bedrijfsarts inschakelen om te beoordelen of je arbeidsongeschikt bent. Deze arts mag – net als je eigen arts – jouw medische gegevens inzien als jij daar toestemming voor geeft en heeft een beroepsgeheim. Daardoor mag je bedrijfsarts dus bijna niets delen, ook niet met je werkgever of casemanager bij het re-integratiebureau.

Welke gegevens je werkgever dan wel mag krijgen? Alleen de informatie die nodig is om een beslissing te maken over loondoorbetaling, verzuimbegeleiding of re-integratie. Daarvoor zijn onder meer de volgende gegevens nodig:

 • het werk dat je niet meer kunt uitvoeren;
 • het werk dat je nog wel kunt doen;
 • de verwachte duur van je verzuim;
 • je mate van arbeidsongeschiktheid;
 • eventuele re-integratie-adviezen, bijvoorbeeld over aanpassingen, werkvoorzieningen of bemiddeling.

En wat mag de bedrijfsarts dan absoluut níét delen? Nou, onder meer:

 • diagnose, naam van de ziekte, specifieke klachten en pijnaanduidingen;
 • eigen waarnemingen over je gezondheidstoestand;
 • informatie over therapieën of afspraken van artsen, fysiotherapeuten en psychologen;
 • overige informatie, bijvoorbeeld over relatieproblemen.

En een casemanager, wat mag die weten over mijn ziekte?

Een casemanager wordt aangesteld door je werkgever om je re-integratie in goede banen te leiden. Meestal is deze dan niet bevoegd om jouw medisch dossier in te zien. Is ook helemaal niet nodig, want het globale stappenplan en de adviezen van de bedrijfsarts zijn vaak genoeg.

Er is één uitzondering: de casemanager taakdelegatie. Hij of zij is wel bevoegd om je medische gegevens in te zien, omdat deze via een ‘verlengde-armconstructie’ voor de bedrijfsarts werkt. Deze casemanager heeft daardoor ook een medisch beroepsgeheim, en mag dus – net als de bedrijfsarts – niets delen. Bovendien mogen de ‘regie’-casemanager en de casemanager taakdelegatie niet dezelfde persoon zijn: zo blijven de taken én inzagebevoegdheid strikt gescheiden.

Vragen?

Even op een rijtje krijgen wat je werkgever nou wel van je mag vragen, en wat niet? Neem contact op met de specialisten van De Unie. Bel of mail ons via 0345 851 963 of sc@unie.nl.

Dit artikel maakt deel uit van onze privacyreeks. Donderdag en maandag publiceren we nog een deel. Dus meer weten over privacy, je werkgever en de info die je voor jezelf mag houden? Volg De Unie!