De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Pesten op het werk

Vaak is het een moeilijk bespreekbaar onderwerp: pesten op het werk. Toch is het een groot probleem, 1 op de 4 werknemers zou in zijn of haar loopbaan te maken krijgen met pestgedrag (onderzoek TNO). Werknemers die gepest worden verliezen het plezier in hun werk en kunnen last krijgen van psychische problemen. Kortom, pesten op het werk is slecht voor de gezondheid en kan leiden tot (langdurige) ziekte.

Pesten kan op verschillende manieren. Bij pesten kun je denken aan buitensluiten, intimideren en zelfs geweld. Pesten kan zich op verschillende manieren uiten, bijvoorbeeld door telkens een collega niet uit te nodigen voor een vergadering, “per ongeluk” koffie morsen op (de spullen van) een collega of neerbuigende opmerkingen.

Word jij gepest op je werk? Het is niet makkelijk om dit aan te geven. Zoek de schuld niet bij jezelf en ga op zoek naar hulp. Eén ding staat vast: je hoeft je er niet voor te schamen.

Wat kun je hiertegen doen?

Pesten op het werk kan van negatieve invloed zijn op de gezondheid. Wacht daarom niet te lang met hulp zoeken. Je kunt de situatie het beste als eerste onder de aandacht van je leidinggevende brengen. Doet je leidinggevende niets? Of is je leidinggevende juist de pester? Zoek dan hulp bij iemand anders. Dit kan een vertrouwenspersoon zijn binnen de organisatie maar bijvoorbeeld ook een bedrijfsarts. Als je een klacht kunt indienen over ongewenst gedrag en/of de wijze waarop dit is opgepakt, volg dan de klachtprocedure.

Zie je dat een van je collega’s gepest wordt? Grijp dan in. Ga in gesprek met de betreffende collega. Je kunt ook een melding maken bij je werkgever. Je kunt wellicht ook anoniem aangeven wat je hebt geconstateerd, bijvoorbeeld in een tevredenheidsonderzoek.

Leg meldingen ook schriftelijk vast, bijvoorbeeld per e-mail. Op deze manier zorg je ervoor dat je aan kunt tonen wanneer je iets hebt gemeld, hoe vaak en bij wie.

Zorgplicht en vertrouwenspersoon

Een werkgever heeft een zorgplicht om te voorkomen dat je schade lijdt in de uitoefening van je werkzaamheden. Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet zijn werkgevers verplicht om werknemers ook te beschermen tegen psychische overbelasting zoals bijvoorbeeld pesten. De werkgever moet hiervoor een beleid opstellen en dit uitvoeren, denk hierbij aan een pestprotocol. Een werkgever kan ook een vertrouwenspersoon aanstellen. Een vertrouwenspersoon is er voor werknemers die te maken krijgen met ongewenst gedrag. Met een vertrouwenspersoon kun je vertrouwelijk praten en hij of zij kan je adviseren over te nemen stappen.

Word je gepest of zie je dat er gepest wordt? Blijf er niet mee lopen maar onderneem actie. Heb je hier hulp bij nodig, bel ons dan. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 – 851 963, en je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.