De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Ouderschapsverlof

naar school, misschien zelfs wel voor het eerst? Wellicht is nu dan een goed moment om bij jezelf na te gaan of je nog recht hebt op ouderschapsverlof en hoe je dit wil inzetten.

Wat houdt ouderschapsverlof precies in?

Ouderschapsverlof is een regeling waardoor je tijdelijk minder werkt om meer tijd te kunnen besteden aan je kind(eren). Voor elk kind tot 8 jaar heb je recht op ouderschapsverlof, bij een tweeling heb je dus twee keer recht op ouderschapsverlof. Je hebt recht op ouderschapsverlof voor 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlofrecht is een vorm van onbetaald verlof.

Je hoeft niet eerst het ouderschapsverlof voor één kind op te nemen voor je aan het verlof voor een ander kind begint. Je kunt ouderschapsverlof opnemen voor je kind, adoptiekind of erkend kind. Je kunt ook ouderschapsverlof opnemen voor je pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. In dat geval moet het kind wel bij je wonen volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.

Wanneer vraag je ouderschapsverlof aan en hoe kun je het vormgeven?

Je kunt ouderschapsverlof aanvragen zodra je in dienst bent bij een werkgever. Tenminste twee maanden voor de gewenste ingangsdatum van het verlof dien je je aanvraag in bij je werkgever. Je hebt recht op een aantal uren ouderschapsverlof. Je mag zelf bepalen hoe en wanneer je deze uren opneemt. Geef in de aanvraag bij je werkgever aan hoe en wanneer je het ouderschap wil opnemen. Dit kan bijvoorbeeld een aaneengesloten periode zijn waar je dan niet werkt, maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld iedere week 1 dag ouderschapsverlof op te nemen net zolang tot alle uren aan ouderschapsverlof op zijn.

Je werkgever mag een aanvraag om ouderschapsverlof in beginsel niet weigeren. Dit kan alleen als het verlof het bedrijf in ernstige problemen zou brengen. Spreek in dat geval in overleg met je werkgever een andere verdeling van de verlofuren af.

Word je werkloos? Dan stopt het ouderschapsverlof op de eerste dag van de werkloosheid.

Partnerverlof: vorm van ouderschapsverlof bij geboorte kind

Een bijzondere vorm van ouderschapsverlof is 3 dagen ouderschapsverlof na de bevalling van je partner, dit wordt ook partnerverlof genoemd. Dit verlof en de manier waarop je dit wil opnemen, mag je werkgever niet weigeren. Deze 3 dagen verlof komen bij de 2 dagen kraamverlof waar je recht op hebt.

Je kunt dit verlof meteen na het kraamverlof opnemen, maar dit mag ook tot 4 weken nadat de baby is thuisgekomen of 4 weken nadat de baby thuis is geboren. Let op: als je dit verlof opneemt, gaat het af van het tegoed aan ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof en vakantiedagen

Ouderschapsverlof is onbetaald. Je bouwt dan ook geen vakantie op over deze uren. Sommige werkgevers betalen (deels) het ouderschapsverlof door. Is dit bij jouw werkgever het geval? Kijk na in je arbeidsovereenkomst, cao of bedrijfsreglement of je werkgever hier een regeling voor heeft. Individuele afspraken maken op het moment dat je ouderschapsverlof aanvraagt kan ook. Over ouderschapsverlofuren die worden doorbetaald, bouw je wel vakantie op.

Als je gedeeltelijk blijft werken, bouw je over de uren die je werkt uiteraard ook vakantiedagen op. Ouderschapsverlof mag niet van je vakantiedagen worden afgetrokken.

Valt het ouderschapsverlof op een feestdag? Dan wordt deze dag als ouderschapsverlof aangemerkt en heb je geen recht op een vergoeding over die dag. Je kunt afwijkende afspraken maken met je werkgever hierover.

Nieuwe werkgever?

Heb je een nieuwe baan en nog ouderschapsverlof over? Dan kun je dit verlof opnemen bij je nieuwe werkgever. Je nieuwe werkgever kan vragen of je al ouderschapsverlof hebt opgenomen bij een vorige werkgever. Vraag daarom altijd om een verklaring van je (voormalig) werkgever waaruit blijkt op hoeveel uur ouderschapsverlof je nog recht hebt. Sinds 1 januari 2015 is een werkgever verplicht om zo een verklaring af te geven als je daarom vraagt.

Ouderschapsverlof tijdens re-integratie

Het is mogelijk ouderschapsverlof op te nemen als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Maar het verlof kan problemen geven bij je re-integratie. Je moet er namelijk samen met je werkgever voor zorgen dat je weer zo snel mogelijk aan het werk kan, hier moet je aan meewerken. Vraag aan de bedrijfsarts of het opnemen van ouderschapsverlof de re-integratie in de weg kan staan.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 – 851 963, maar je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.