De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Meer of minder uren gaan werken

Denk je er weleens over na om minder te gaan werken? Of wil je juist meer uren gaan werken? Misschien verandert er iets in je privéleven waardoor je meer of minder wilt gaan werken. Welke reden je daar ook voor hebt, je kunt een verzoek indienen bij je werkgever om de arbeidsduur te wijzigen. Dit houdt in dat je vraagt om meer of minder uren te gaan werken. Wat moet er in jouw verzoek staan? En mag je werkgever dit zomaar afwijzen?

Wat moet er in het verzoek staan?

Sinds 1 januari 2016 is de Wet Flexibel Werken in werking getreden. Op grond van deze wet kun je een verzoek indienen bij je werkgever om de arbeidsduur te wijzigen. De volgende voorwaarden gelden hierbij:

  • Het bedrijf waar je werkt moet minimaal 10 medewerkers hebben;
  • Je moet minimaal zes maanden in dienst zijn;
  • Je moet het verzoek uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk indienen bij je werkgever.

Wat moet er in het schriftelijke verzoek staan?

  • De gewenste ingangsdatum;
  • De gewenste arbeidsplaats;
  • Het gewenste aantal werkuren per week en eventueel de spreiding van de werktijd van de uren over de week.

Tip: gebruik onze voorbeeldtekst, deze tref je onderaan deze blog!

Mag je werkgever jouw verzoek afwijzen?

Als je werkgever niet één maand voor het beoogde tijdstip van ingang van de aanpassing op het verzoek heeft beslist, dan mag je gaan werken zoals verzocht.

Het verzoek mag niet zomaar afgewezen worden. Afwijzen kan indien zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Bij vermindering van de arbeidsduur is in ieder geval sprake van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, indien die vermindering leidt tot ernstige problemen voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijgekomen uren, op het gebied van de veiligheid, of van roostertechnische aard.

Bij vermeerdering van de arbeidsduur is in ieder geval sprake van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, indien die vermeerdering leidt tot ernstige problemen van financiële of organisatorische aard, omdat er niet voldoende werk is, of omdat de personeelsbegroting daartoe ontoereikend is.

Je kunt één keer per jaar een verzoek indienen om de arbeidsduur te wijzigen, ongeacht of jouw verzoek is toegewezen of afgewezen.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 – 851 963, maar je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.

Voorbeeldbrief verzoek om meer of minder te gaan werken

Beste <naam leidinggevende>,

Hierbij wil ik u verzoeken om mijn arbeidsovereenkomst aan te passen.

Ik ben op dit moment … uren per week/maand/4 weken werkzaam in de functie van … .

Vanaf <datum invullen, datum moet ten minste 2 maanden later zijn> wil ik graag … uren gaan werken. Dit houdt in dat ik … uren meer/minder per week/maand/4 weken ga werken.

De uren wil ik als volgt spreiden over de week:

Maandag           … uren, van … tot … uur

Dinsdag               … uren, van … tot … uur

woensdag          … uren, van … tot … uur

donderdag         … uren, van … tot … uur

Vrijdag                … uren, van … tot … uur

zaterdag             … uren, van … tot … uur

zondag                … uren, van … tot … uur

Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging dat mijn verzoek om meer/minder uren te gaan werken akkoord is.

Met vriendelijke groet,

<naam>

<personeelsnummer>

<eventueel functie en afdeling>

<eventueel adres>