De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Loon tijdens ziekte

Ben je (langdurig) ziek? Dan heb je twee jaar recht op doorbetaling van (een deel van) je loon. Voor het eerste ziektejaar gelden andere regels dan voor het tweede.

Eerste ziektejaar

Tijdens de eerste 52 weken van je ziekteperiode is je werkgever verplicht om minimaal 70% van je loon door te betalen, tenzij je loon dan lager wordt dan het wettelijk minimumloon. In dat geval moet je werkgever je het minimumloon doorbetalen. Er geldt ook een maximum: 70 procent van het maximummaandloon. Dit bepaalt het UWV en gebruikt de organisatie als rekenbasis voor verschillende uitkeringen, waaronder de WW, WAO en WIA. Het maximummaandloon is vanaf 1 januari 2019 € 4.660,59; 70 procent daarvan is € 3.262,41.

Tweede ziektejaar

Ben je 53 tot 104 weken ziek? Ook dan krijg je minstens 70 procent van je loon en maximaal 70 procent van het maximummaandloon. Belangrijk verschil: de ondergrens van het minimumloon geldt niet meer. Gelukkig staan in veel cao’s, bedrijfsreglementen en arbeidsovereenkomsten aanvullende afspraken voor loonbetaling tijdens ziekte. Bijvoorbeeld dat je tijdens het eerste ziektejaar 100 procent van je loon krijgt, tijdens het tweede ziektejaar 70 procent.

Komt je (gezins)inkomen tijdens het tweede ziektejaar onder het sociaal minimum uit? Dan kun je bij het UWV  een toeslag aanvragen.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je hierbij helpen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 – 851 963 en je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.