De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Ga je als uitzendkracht aan de slag? Lees dan hier hoe het zit met o.a. jouw salaris!

Werken als uitzendkracht

Naarmate je als uitzendkracht langer werkt voor hetzelfde uitzendbureau, bouw je meer rechten op en daarmee ook een sterkere rechtspositie.

Inlener/uitlener, wie is jouw werkgever?

Als je als uitzendkracht werkzaam bent, dan is het uitzendbureau jouw werkgever. Het uitzendbureau wordt ook wel de uitlener genoemd, omdat je als uitzendkracht in feite wordt uitgeleend aan een ander bedrijf. Aangezien je in dienst bent van het uitzendbureau, betalen zij jouw salaris uit. Het bedrijf waar je daadwerkelijk aan de slag gaat is de inlener (opdrachtgever). Jouw werkzaamheden verricht je dus ook onder toezicht van de inlener. Als uitzendkracht heb je dus meestal met twee partijen te maken.

Welke regels zijn van toepassing?

Er zijn twee CAO’ s voor de uitzendbranche, namelijk de ABU CAO en de NBBU CAO. Welke cao voor jou geldt staat vaak vermeld in jouw arbeidsovereenkomst. Als dit niet in je arbeidsovereenkomst staat, dan kun je jouw uitzendbureau vragen welke cao voor jou geldt. Je kan beide cao’s vinden door middel van deze link.

De hoogte van het salaris

De hoogte van jouw salaris is afhankelijk van de cao. In de NBBU CAO is de inlenersbeloning van toepassing. Dit betekent dat je het salaris krijgt volgens de cao van de inlener. Je krijgt dan in principe hetzelfde salaris als de werknemers die in dienst zijn van de inlener in diezelfde functie.

In de ABU CAO is dit iets anders geregeld. Normaal gesproken is ook hier de inlenersbeloning van toepassing  aan de hand van de functie- en loonschalen van de inlener (inlenerbeloning). In uitzonderlijke gevallen kan de inlener bij de opdracht aangeven of een uitzendkracht betaald wordt aan de hand van de functie- en loonschalen in de ABU CAO. Dit is het geval als je niet ingedeeld kan worden in een bestaande loonschaal of functiegroep. In de uitzendovereenkomst of opdrachtovereenkomst kun je zien wat op jou van toepassing is. Dit kan namelijk per opdracht verschillen.

Even geen werk, toch salaris?

De loondoorbetalingsverplichting van jouw uitzendbureau is gekoppeld aan de fase waarin je op dat moment werkzaam bent. In welke fase je zit heeft te maken met hoe lang je al voor een uitzendbureau werkt. Hoe meer je vordert in het fasen-systeem, hoe meer rechten en plichten je opbouwt. In de ABU CAO zijn deze fases opgedeeld in fase A, B en C.  In de NBBU CAO zijn deze fases opgedeeld in fase 1, 2, 3 en 4. Hieronder leggen wij per cao het fasen-systeem voor je uit.

ABU CAO

Fase A ABU

In de eerste 78 weken werk je als uitzendkracht in fase A. In deze fase wordt alleen het salaris betaald over de uren die je daadwerkelijk hebt gewerkt. In fase A werk je op basis van een uitzendbeding. Dit betekent dat wanneer de opdracht bij de inlener eindigt, jouw overeenkomst ook eindigt. Als er geen werk voor je is, dan krijg je dus ook geen salaris. In deze fase kunnen wel afwijkende afspraken worden gemaakt. Zijn deze afspraken er niet, dan geldt het uitzendbeding.

Fase B

De volgende fase is fase B. In deze fase krijg je te maken met tijdelijke overeenkomsten. Fase B duurt maximaal 4 jaar of eindigt na 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten. In deze fase kan er geen uitzendbeding meer worden overeengekomen. Mocht de inlener de opdracht stoppen, dan moet het uitzendbureau ander werk voor je zoeken. In de tussentijd wordt jouw salaris gedeeltelijk doorbetaald.

Fase C

Fase C begint als je direct na voltooiing van fase B blijft werken of als je binnen 13 weken ná fase B een nieuwe uitzendovereenkomst aangaat met hetzelfde uitzendbureau. In deze fase ben je in dienst voor onbepaalde tijd. Het uitzendbureau kan dan enkel jouw dienstverband beëindigen met toestemming van het UWV of via de kantonrechter. Ook in deze fase word jouw salaris gedeeltelijk doorbetaald wanneer er geen opdracht voor je is.

NBBU CAO

Fase 1

In de eerste 26 weken van je dienstverband val je onder fase 1. In deze fase kan er een uitzendbeding in de uitzendovereenkomst staan. In deze fase wordt enkel het salaris uitbetaald van de daadwerkelijk gewerkte uren.

Fase 2

Na fase 1 ga je over naar fase 2. Ook in deze fase word jouw salaris alleen betaald wanneer je er daadwerkelijk arbeid voor verricht.

Fase 3

Na 78 weken werken, start de derde fase. In deze fase is een uitzendbeding niet meer toegestaan. Fase 3 duurt maximaal 4 jaar. In deze periode kunnen maximaal 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden aangegaan. Dit betekent dat het uitzendbureau jouw salaris moet doorbetalen gedurende de duur van jouw arbeidsovereenkomst. Zij kunnen voor deze periode wel een nieuwe opdracht voor je zoeken.

Fase 4

Als de voorgaande fases zijn voltooid, dan begint fase 4. Ook in deze fase word je doorbetaald als je geen opdracht krijgt. In deze fase heb je als uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd. Het uitzendbureau kan dan niet zonder meer de overeenkomst opzeggen. Dit kan dan enkel met toestemming van het UWV of via de kantonrechter. Ook in deze fase moet het uitzendbureau jouw salaris doorbetalen wanneer er geen opdracht voor je is. Uiteraard kan het uitzendbureau een andere opdracht voor je zoeken.

Vragen?

Heb je nog aanvullende of  andere vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 – 851 963, maar je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.