De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Einde dienstverband door een vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd of afgekort tot ‘vso’. Het is een juridisch document waarin afspraken worden gemaakt tussen een werkgever en een werknemer over de beëindiging van je arbeidscontract. Je bent niet verplicht om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan. Jouw dienstverband wordt met wederzijds goedvinden beëindigd wanneer jij en je werkgever de vaststellingsovereenkomst hebben ondertekend.

Kun je nog een WW-uitkering krijgen?

Verlies je jouw aanspraak op WW als je tekent? Dat is niet zo wanneer de volgende zaken in de vaststellingsovereenkomst staan:

  • Werkgever neemt het initiatief om het dienstverband te beëindigen;
  • Werknemer is niet verwijtbaar;
  • Er is geen sprake van een dringende reden;
  • Er is geen andere passende functie;
  • Een neutrale reden voor de beëindiging van het dienstverband (bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of verschil van inzicht).

Je hebt geen recht op een ontslagvergoeding, maar krijgt deze wellicht wel!

In de wet is voor bepaalde situaties geregeld dat je aanspraak kunt maken op een transitievergoeding. Een beëindiging middels een vaststellingsovereenkomst hoort hier niet bij. Je hebt hier dus geen recht op. Dit wil echter nog niet zeggen dat je geen ontslagvergoeding krijgt. Want waarom zou je anders akkoord gaan met de vaststellingsovereenkomst? Of je een vergoeding krijgt en hoe hoog deze is, is sterk afhankelijk van de situatie. Neem daarom contact met ons op als je te maken krijgt met een vaststellingsovereenkomst. Dan adviseren wij jou verder.

De hoogte van de ontslagvergoeding

Transitievergoeding

Dit is een vergoeding die in de wet is geregeld. In een vaststellingsovereenkomst kan een ontslagvergoeding gelijk aan de transitievergoeding worden opgenomen, maar kan ook hoger of lager zijn. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van:

  • de duur van het dienstverband (minimaal 2 jaar om in aanmerking te komen voor de vergoeding);
  • leeftijd;
  • inkomen.

Cao & Sociaal Plan

Is er een cao of sociaal plan op jou van toepassing? Biedt jouw werkgever jou een vaststellingsovereenkomst wegens een reorganisatie, dan is het mogelijk dat jouw werkgever de vergoeding volgens de formule uit het Sociaal Plan berekent. Heb je hier vragen over? Wij kunnen de hoogte van jouw vergoeding op basis van een Sociaal Plan voor jou berekenen.

Ben je ziek?

Het is niet raadzaam om een vaststellingsovereenkomst te tekenen als je ziek bent. Doe je dit toch? Dan verlies je mogelijk jouw aanspraak op een WW- en een Ziektewetuitkering.

Getekend, maar heb je hier spijt van?

Gelukkig is er vanuit de wet een vangnet voor dit soort situaties. In de vaststellingsovereenkomst zou moeten staan dat je een bedenktermijn hebt van 14 dagen. Staat er niets over een bedenktermijn in de overeenkomst dan is de bedenktermijn 3 weken.

Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen?

Wij kunnen de vaststellingsovereenkomst voor jou toetsen. Of heb je andere vragen?  Neem dan contact met ons op. Wij adviseren je graag verder. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345-851963, maar je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.