De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Een tijdje ziek? Tips en adviezen deel 2

Vorige week hebben wij in ‘Een tijdje ziek? Tips en adviezen deel 1’ besproken hoe de procedure verloopt als je een tijd ziek bent. Deze week gaan we verder. Waar moet je op letten en hoe zorg je ervoor dat jouw re- integratieproces soepel verloopt?

Bedrijfs-/Arbo arts of een verzuimdeskundige

Werkgevers maken tegenwoordig steeds vaker gebruik van externe bedrijven die het ziekteverzuim coördineren. Het is ook mogelijk dat je te maken krijgt met iemand die intern het ziekteverzuim coördineert. Het is raadzaam om na te gaan met wie je te maken hebt. Het is namelijk belangrijk dat een arts jou beoordeelt. Werkgevers kunnen ook verzuimdeskundigen inzetten die geen arts zijn. Deze deskundigen kunnen jou medisch niet beoordelen.

Daarnaast zijn deze deskundigen niet gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Zij kunnen in theorie gevoelige privé informatie doorgeven aan jouw werkgever. Informeer daarom eerst naar de persoon in kwestie en zoek deze persoon op in het BIG register. Dit kan je vinden door middel van de volgende link www.bigregister.nl/zoek-zorgverlener. Alle artsen staan geregistreerd in dit register. Heb je een afspraak met een arts? Dan is het handig om documentatie van andere artsen of specialisten die jou behandelen mee te nemen naar dit gesprek.

Advies van de arts

Na verloop van tijd zal de arts een advies uitschrijven. De arts geeft hierbij aan wat jouw mogelijkheden zijn met betrekking tot jouw werkzaamheden. Het is van belang dat dit advies door jou en jouw werkgever wordt opgevolgd. Dit is een verplichting vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Deze wet is er op gericht om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Het is daarom raadzaam om tijdens je re- integratie in goed overleg te blijven met de arts.

Stroeve re-integratie, wat nu?

Het is belangrijk om goed te blijven communiceren met jouw werkgever. Als jouw werkgever niet mee wil werken, geef dit dan aan tijdens een gesprek en laat dit schriftelijk vastleggen.

Mocht het ondanks jouw inspanningen niet lukken dan zou je een deskundigenoordeel kunnen aanvragen bij het UWV. Daarnaast kan je dit ook aangeven bij de eerstejaars evaluatie met je werkgever. Werkgevers die bewust de re-integratie in de weg staan kunnen flinke boetes krijgen van het UWV.

Ziek uit dienst gaan is een no, no

Gedurende de eerste 2 jaar ziekte geldt er een opzegverbod. Dit betekent dat jouw werkgever jou niet mag ontslaan in deze periode. Het is niet raadzaam om ziek uit dienst te gaan want dat kan gevolgen hebben voor je recht op een uitkering. Als je namelijk akkoord gaat met een beëindiging van je arbeidsovereenkomst terwijl je ziek bent, dan kan dit tot gevolg hebben dat je niet in aanmerking komt voor een Werkloosheids- of een Ziektewetuitkering. Teken daarom, gezien de mogelijke gevolgen, tijdens ziekte geen overeenkomst tot beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst. Mocht je hiermee te maken hebben, neem dan contact met ons op.

Meer weten?

Heb je nog andere vragen of loopt jouw re-integratie stroef? Neem dan contact met ons op. Wij staan graag voor je klaar. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 851 963, maar je kunt ons ook mailen via info@unie.nl.