De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Een tijdje ziek? Tips en adviezen deel 1

Je bent al een tijdje ziek thuis. Ineens heb je te maken met een bedrijfsarts of misschien wel met het UWV. Hoe verloopt het proces als je een tijd ziek bent?

Loondoorbetaling?

Jouw werkgever heeft een loondoorbetalingsverplichting en betaalt daarom 2 jaar jouw salaris door voor minimaal 70%. Als je na twee jaar niet bent hersteld dan stopt de loondoorbetaling. Dat betekent overigens niet dat jouw dienstverband automatisch eindigt.

In deze periode ontvang je geen Ziektewet uitkering maar een loondoorbetaling bij ziekte. Een Ziektewet uitkering is alleen voor mensen die geen werkgever hebben en in een aantal gevallen voor werknemers met een uitzend- of detacheringsovereenkomst. Bekijk daarom eerst jouw arbeidsovereenkomst om te zien of dit ook op jou van toepassing is.

Bedrijfsarts

Jouw werkgever kan aan je vragen of je een afspraak wilt maken bij de bedrijfsarts. Je kunt ook zelf een afspraak maken bij de bedrijfsarts als je daar behoefte aan hebt. Jouw werkgever is verplicht om een arts ter beschikking te stellen.

Controleer even eerst of je ook echt met een arts te maken hebt. Dit is belangrijk omdat alleen een arts kan beoordelen of jij in staat bent om te werken. Dit is eenvoudig te controleren door te kijken op de volgende site: www.bigregister.nl  Een arts heeft een geheimhoudingsplicht. Je kan dus vrijuit spreken.

Advies van de bedrijfsarts

Na een gesprek met de bedrijfsarts wordt er een advies opgesteld. Dit advies wordt zowel naar jou als naar jouw werkgever verstuurd. In dit advies kan bijvoorbeeld staan dat jij even thuis moet blijven, minder moet werken of aangepaste werkzaamheden hoort te krijgen totdat je bent hersteld.

Probleemanalyse

Als je na bijna 6 weken nog niet bent hersteld dan doet de bedrijfsarts een onderzoek om te bekijken welke werkzaamheden jij wel of niet kunt. Na dit onderzoek maakt hij een probleemanalyse. In deze analyse geeft de arts aan wat jij nodig hebt om te re-integreren.

Plan van aanpak

In de 8ste week van je ziekmelding stel je samen met jouw werkgever een Plan van aanpak op. Het Plan van aanpak wordt gebruikt om duidelijke afspraken op papier te zetten, zodat jij en jouw werkgever naar een bepaald doel kunnen werken.

Deze afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over het aanpassen van je werkplek, over scholing, over therapieën of over een ander werkrooster.

Eerstejaars evaluatie

In de eerstejaars evaluatie bespreek je met jouw werkgever hoe het afgelopen jaar is verlopen en welke afspraken er worden gemaakt voor het komende jaar. De werkgever kan hiervoor een arbeidsdeskundige inhuren. Een arbeidsdeskundige stelt jou korte vragen over wat je wel en niet kunt.

Nog niet hersteld?

Als je na 20 maanden nog niet bent hersteld dan stel je samen met je werkgever een re-integratieverslag op. Hierin staan afspraken over jouw geplande werkhervatting.

WIA aanvraag

Wanneer je na 86 weken niet jouw eigen werkzaamheden volledig kunt doen dan ontvang je een brief voor een WIA aanvraag. Bij deze aanvraag voeg je ook al de documenten toe die zijn opgesteld in de afgelopen periode.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar tips die van belang zijn voor een goede re-integratie? Volg ons dan volgende week met deel 2 over de ziekmelding. Zit jij in dit proces en heb je daar vragen over? Neem dan contact met ons op. Wij staan graag voor je klaar. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 851 963. Je kan ons ook mailen via info@unie.nl.