De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Concurrentiebeding. Wat is het en waar kun je op letten?

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe uitdaging aan te gaan? Dan kan een concurrentiebeding roet in het eten gooien. Wat is een concurrentiebeding en wat zijn de mogelijke gevolgen voor jou als werknemer?

Wat is een concurrentiebeding?

Je werkgever neemt een concurrentiebeding op in jouw arbeidsovereenkomst om te voorkomen dat jij bij de concurrent in dienst treedt. Een concurrentiebeding treedt pas in werking als je uit dienst gaat. In een concurrentiebeding staat vaak iets genoemd over de tijdsduur, de werkzaamheden en plaats(en) waar het beding betrekking op heeft.

Wanneer is een concurrentiebeding rechtsgeldig?

Een concurrentiebeding is rechtsgeldig als het schriftelijk is overeengekomen en wanneer de werknemer meerderjarig is. Doorgaans is een concurrentiebeding in je arbeidsovereenkomst opgenomen. Maar het kan zijn dat in je arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar een reglement of handboek. Wij kunnen voor jou toetsen of het rechtsgeldig is.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd/bepaalde tijd

Bij een dienstverband voor onbepaalde tijd heeft een werkgever geen motivatieplicht. Dit betekent dat een werkgever in een concurrentiebeding in dit geval niet hoeft aan te geven waarom het beding nodig is. Dat is anders bij een dienstverband voor bepaalde tijd. Dan is er wel een motivatieplicht.

In een motivatie kan je werkgever aangeven dat een concurrentiebeding nodig is omdat er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in het geding zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat jij als werknemer specifieke kennis of bedrijfsinformatie hebt waardoor jouw werkgever wordt benadeeld als jij naar de concurrent overstapt. Er worden wel hoge eisen gesteld aan de motivering. Als de motivering helemaal ontbreekt bij een dienstverband voor bepaalde tijd dan is het concurrentiebeding nietig.

Soms is een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd zodanig gemotiveerd dat het rechtsgeldig is. Dit was aan de orde in een uitspraak van afgelopen zomer. Wat was hier aan hand?

Een werknemer was in dienst getreden als adviseur en had door deze functie kennis met betrekking tot organisatorische en marketingtechnische informatie die de werkgever onderscheidt van zijn concurrenten. De marktpositie van de werkgever was daarom in het geding. Daarnaast had de werknemer volledige inzicht in de financiële positie van de werkgever.

Boetebepaling

Aan een concurrentiebeding is vaak een boetebepaling gekoppeld. Wanneer je jouw concurrentiebeding overtreedt dan kan de werkgever een boete opeisen. Dit zijn vaak hoge boetes. Deze boetes kunnen wel worden gematigd door de rechter.

Advies

Sta je op het punt om een nieuwe arbeidsovereenkomst te tekenen? Dan is het handig om de arbeidsovereenkomst door ons te laten toetsen voordat je het tekent zodat je op voorhand weet waar je aan toe bent. Of jij als werknemer gehouden bent aan een concurrentiebeding hangt voor een deel af van de omstandigheden. Speelt dit? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 851 963, maar je kunt ons ook mailen via info@unie.nl.