De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Ben jij ook mantelzorger?

Zorgen voor iemand anders is voor de meeste mensen een vanzelfsprekendheid. Je helpt elkaar als dat nodig is en je doet dat (meestal) graag.

Wat is mantelzorg?

Maar wanneer wordt deze hulp nu zo omvangrijk dat gesproken kan worden van mantelzorg? En wat is mantelzorg nu eigenlijk precies?

Als je gedurende langere tijd onbetaalde zorg verleent aan een familielid of vriend met een chronische ziekte, handicap of andere zorgbehoefte, dan ben je mantelzorger.

Steeds meer en steeds vaker

We verlenen in Nederland met elkaar veel mantelzorg en dat wordt in de toekomst alleen nog maar meer. We worden allemaal steeds ouder en door de overheid wordt zorg aan huis gestimuleerd.

Cao’s

Mantelzorgers hebben veel aan hun hoofd en maken zich bovendien vaak zorgen over degene voor wie zij zorgen.

In veel cao’s worden afspraken opgenomen over flexibele inzet en werkuren. Ook afspraken die het voor werknemers beter mogelijk maken om werk en mantelzorg te combineren, vallen hieronder.

Vergoedingen

Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Wel kunnen mantelzorgers een beroep doen op een aantal bijzondere regelingen:

Reiskosten

Veel mantelzorgers maken reiskosten. Let er in zo’n geval op dat sommige gemeenten een vergoeding of parkeervergunning verstrekken. Soms is het ook mogelijk om kosten van de belasting af te trekken.

Als degene voor wie je zorgt niet zelfstandig kan reizen met het openbaar vervoer, kan bovendien bij Argonaut een OV-begeleiderskaart worden aangevraagd. Meer informatie hierover vind je op: www.ov-begeleiderskaart.nl.

Extra kinderbijslag

Ouders van thuiswonende ernstig zieke of gehandicapte kinderen kunnen extra Kinderbijslag aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Aanvullende zorgverzekering

Een aantal zorgverzekeraars biedt in de aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers. Check hiervoor de polisvoorwaarden van je zorgverzekering.

Persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget, kortweg bekend als het ‘pgb’, is een budget waarmee mensen met een chronische beperking of ziekte zelf zorgverleners in kunnen huren. Dit budget is niet alleen bedoeld voor professionele zorgverleners, maar kan ook worden ingezet om jou als mantelzorger in te schakelen. Als jij zorg verleent waarvoor een indicatie is gesteld, kun je uit het pgb betaald krijgen.

Als je hier vragen over hebt, neem dan vooral contact met ons op! Je kunt ons bereiken via 0345 – 851963 of per e-mail via sc@unie.nl.

De Unie en Senior Service

Vrijwel iedereen heeft direct of indirect te maken met mantelzorg. Daarom zijn Senior Service en De Unie een samenwerking aangegaan. Senior Service is een organisatie die medewerkers levert om hulpbehoevenden te ondersteunen in hun dagelijks leven. Op deze manier kunnen mensen (langer) thuis blijven wonen, zonder dat zij vrienden of bekenden moeten vragen om hulp.

Als lid van De Unie kun je een gratis lidmaatschap bij Senior Service aanvragen (ter waarde van € 9,95 per maand). Voor meer informatie, bel 0800-1969.