De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

AVG, wat moet je hier als werknemer mee?

Jouw computerscherm moet sinds kort op zwart als je de naar wc gaat. Documenten die voorheen gewoon op je werkplek lagen moeten ineens achter slot en grendel. Dan krijg je ook nog eens een document dat je toevallig vóór 25 mei 2018 moet ondertekenen. Waarom wordt dit van je gevraagd? Lees verder voor meer informatie.

Waarom is jouw werkgever hier zo druk mee?

25 mei 2018 wordt de privacy wetgeving aangepast. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Als jouw werkgever niet voldoet aan de verplichtingen vanuit de AVG dan staan daar hoge boetes voor.

Er moet daarom strikter worden omgegaan met gegevens van klanten waar jij je dagelijks mee bezig houdt. Jouw werkgever moet namelijk voorkomen dat gegevens van klanten op straat komen. Als dit toch gebeurt dan kan er sprake zijn van een datalek. Een voorbeeld van een datalek is dat er per ongeluk een factuur met daarin gegevens van een klant naar iemand anders wordt gemaild.

Datalekken moeten niet alleen zoveel mogelijk  worden voorkomen maar die moeten ook worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is een organisatie vanuit de overheid die toezicht houdt op de handhaving van de privacyregelgeving in Nederland.

Nieuwe werkinstructies

Het is daarom goed mogelijk dat jij recentelijk instructies hebt gehad over hoe je met de gegevens van klanten om moet gaan. Als deze instructies niet duidelijk zijn dan is het verstandig om dit bespreekbaar te maken bij je werkgever.

Geheimhoudingsclausule

Meestal staat er  een geheimhoudingsclausule in een arbeidsovereenkomst. Staat dit niet in je arbeidsovereenkomst dan is het mogelijk dat jij van jouw werkgever een document ontvangt waar een geheimhoudingsplicht in staat verwerkt. Vraagt jouw werkgever of je dit wilt tekenen en twijfel je aan de juistheid van dit document? Neem dan vooral contact met ons op. Wij kunnen dit document voor je toetsen.

Jouw gegevens

Je werkgever heeft natuurlijk ook jouw gegevens. Je werkgever mag alleen gegevens van jou verwerken met een specifiek doel. Jouw rekeningnummer is bijvoorbeeld noodzakelijk om je salaris uit te betalen.  Maar je hoeft bijvoorbeeld geen informatie te delen over jouw gezondheid. De werkgever moet hier een goede reden voor hebben en jouw schriftelijke toestemming.

Heb je hiermee te maken? Of heb je een document ontvangen waarin jij toestemming moet verstrekken voor het verwerken van gegevens over jouw gezondheid of over andere privé gevoelige onderwerpen? Teken niet zomaar. Je kan het bij ons laten toetsen. Wij staan graag voor je klaar, ook als je andere vragen hebt. Je kan ons bereiken via mail: sc@unie.nl of telefonisch 0345 – 851 963.