De Unie, in jouw belang

Samenstelling ledenraad 2020

 

Patrick Bocken

De Unie zie ik als een vakbond die de leden stimuleert, helpt en opkomt voor hun belangen.

René Jansen

Ook De Unie heeft te kampen met teruggang in leden en het roer zal om moeten. Ik wil mij daar graag voor inzetten.

Ivo Kessels

Het Moet Anders!

Hans Kriek

Ik doe mijn best om de belangen van de leden, maar zeker van de leden die vaak al 40 tot 80 jaar lid zijn van De Unie en zijn rechtsvoorgangers te behartigen. De Unie is er ook voor leden die niet meer actief deelnemen aan het arbeidsproces.

Marco van Pelt

Betrokken blijven en bijdragen aan De Unie van de toekomst.

Dirk Jan van Putten

Nagedacht moet worden hoe de ledendaling kan worden gestopt en welke andere activiteiten De Unie kan ontwikkelen om financieel gezond te blijven.

Stan Rouwenhorst

De Unie moet voor alle werknemers brede maatschappelijke verantwoordelijkheid durven nemen.

Rob Verseput

Ik wil mijn kennis en ervaring gebruiken om mee te helpen De Unie weer sterk te maken.

Maurice Widdershoven

De uitdaging om mee te denken en toezicht te houden op de verdere herpositionering van De Unie en toegevoegde te hebben voor de diverse generaties ga ik graag aan.

 

Wim Honig

Na jaren als kaderlid, zou ik me nu op een andere wijze willen inzetten voor de Unie. Sinds 1 juli 2019 heb ik er voor gekozen om met pensioen te gaan, maar wil kennis en ervaring graag nog een tijdje inzetten en meepraten over beleid en visie.

 

Frank te Kloese

Vanzelfsprekend verdient De Unie een positief kritische Ledenraad. Daarvoor zou ik me graag met veel enthousiasme, en best wel enige ervaring op dit vlak, willen inzetten. Daarbij zou ik tevens graag meer de verbinding willen zoeken met de vereniging.