De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Perspectiefnota 2019

Tijd om te verzilveren

Ieder jaar bepalen we met onze leden ons arbeidsvoorwaardenbeleid. De afspraken leggen we vast in de perspectiefnota: onze leidraad voor cao-onderhandelingen binnen branches en bedrijven. Hierin kun je lezen wat de standpunten van De Unie zijn, hoe we de cao-voorstellen in de toekomst invullen en welke strategie hierachter ligt.

De uitgaven voor werkenden en gepensioneerden blijven stijgen, mede door hogere belasting op energie en btw. De Unie wil dat de koopkracht op peil blijft. In 2019 zetten we ons daarom enerzijds in voor realistische loonsverhoging en doen we anderzijds een beroep op het kabinet om haar verantwoordelijkheid te nemen.

Andere speerpunten die in het oog springen:

  • Permanente ontwikkeling
  • Mantelzorgvriendelijke arbeidsrelatie
  • Ruimer partnerverlof

Download de perspectiefnota 2019