De Unie, in jouw belang

Perspectiefnota 2020

Tijd voor échte keuzes

Ieder jaar bepalen we met onze leden ons arbeidsvoorwaardenbeleid. De uitgangspunten leggen we vast in de perspectiefnota: onze leidraad voor cao-onderhandelingen binnen branches en bedrijven. Hierin kun je lezen waar De Unie haar accenten legt, hoe we de cao-voorstellen in de toekomst invullen en welke strategie hierachter ligt.

Ondanks een economie die op volle toeren draait, is er nog steeds onzekerheid op veel vlakken. De pensioenopbouw en -indexatie staat nog altijd onder druk. Baankansen zijn nauwelijks gestegen en de uitgavenzekerheid is zelfs verslechterd. Voor velen neemt de bestedingsruimte nog altijd af. Zowel werknemers als werkgevers voelen dat. In de koopkrachtplaatjes zie je het niet terug, want er wordt nog steeds geconsumeerd. Wat ons betreft is het tijd voor échte keuzes. Het roer moet om.

Lees in onze Perspectiefnota 2020 waar we op in willen zetten dit jaar. Enkele speerpunten:

  • Perspectief op maatschappelijke relevantie
  • Meer balans tussen werk en privé
  • Zorg voor kinderen, ouders of naasten combineren met je werk
  • Klaar zijn voor de arbeidsmarkt van morgen

Download de perspectiefnota 2020