De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Werk maken van mantelzorg

Een win-win situatie voor werknemers én werkgevers in de contractcateringbranche

Een mantelzorger kiest er (meestal) niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms wel 24 uur per dag en kunnen de zorg niet zomaar beëindigen. Dat heeft impact op het leven van de mantelzorger als persoon, maar ook als werknemer. Naar schatting is één op de zes werknemers mantelzorger en dat worden er alleen maar meer. Reden voor Veneca (Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties) en De Unie (belangenbehartiger van werknemers in de contractcateringbranche) om werk te maken van mantelzorg. Het resultaat is dat mantelzorg als protocolbepaling is opgenomen in de cao contractcatering en op 29 november jl. het protocol mantelzorg is ondertekend door Hans Rijnierse, voorzitter van  Veneca en Reinier Castelein, voorzitter van De Unie.

Waarom een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Eén op de zes werknemers is mantelzorger en dat worden er alleen maar meer. Dat komt onder andere door vergrijzing, personeelstekorten in de professionele zorg, een groeiend aantal zieke en oudere mensen dat langer thuis wil blijven wonen en wijzigingen in het sociaal domein. Reden voor werkgevers en werknemers in de contractcateringbranche om de handen ineen te slaan en een protocol mantelzorg op te stellen. Met dit protocol streven Veneca en De Unie naar een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid waardoor mantelzorgers, vitaal, gezond en productief blijven. Men verwacht daardoor minder grijs ziekteverzuim, minder verborgen stress en minder overbelaste werknemers. De ervaring leert dat werknemers die worden ondersteund in het kunnen uitvoeren van hun mantelzorgtaken, erg loyale werknemers zijn. Kortom, een win-win voor werknemers én werkgevers.

“Veel cateringmedewerkers zijn mantelzorgers, wij werken graag mee aan dit protocol”.
Hans Rijnierse, Voorzitter van Veneca

Mantelzorg en werk: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Aan de basis van het protocol mantelzorg ligt een onderzoek dat is uitgevoerd door De Unie onder werknemers in de contractcatering. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat mantelzorg in eerste instantie wordt gezien als een eigen verantwoordelijkheid. Zo is bij ruim 55% van de respondenten de leidinggevende niet op de hoogte van mantelzorgtaken. 64% van de respondenten geeft aan soms last te hebben van lichamelijke klachten en 56% komt door vermoeidheid soms niet toe aan persoonlijke activiteiten.

Een van de uitgangspunten van het protocol is dat werkgevers en werknemers een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben in het nemen van initiatief om het thema werk en mantelzorg bespreekbaar te maken. Deze gesprekken kunnen onderdeel uit gaan maken van de HR-cyclus, waarbij de werkgever actief meedenkt in oplossingen die per situatie kunnen verschillen. Klik hier om het protocol in te zien.

“Mantelzorg is inmiddels een breed maatschappelijk thema. Het treft ongelooflijk veel medewerkers in hun dagelijkse leven en in hun werksituatie. Daarmee is het een onderwerp dat zowel medewerkers als bedrijven raakt. Met dit convenant wordt de problematiek herkenbaar en bespreekbaar gemaakt waarbij concrete aanbevelingen worden aangereikt voor oplossingen”.
Reinier Castelein, Voorzitter van De Unie