De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Unieke afspraak over hulp werkzoekenden met een arbeidsbeperking in cao voor banken

De Unie vindt het belangrijk dat mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen. Daarom hebben wij in de cao voor de bankensector een unieke afspraak gemaakt. Iedere aangesloten bank zal investeren in een ‘participatie certificaat’. Hiermee draagt de branche concreet bij aan de plaatsing van kandidaten met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt.

Cao-onderhandelaar Harma Pethke is blij dat de werkgevers, verenigt in de Werkgeversvereniging Banken (WVB), mee willen doen met dit initiatief. “Werkzoekenden krijgen hiermee financiële ondersteuning voor bijvoorbeeld een opleiding waardoor ze hun kans op werk kunnen vergroten. Ik vind het een mooi initiatief om op deze manier er voor te zorgen dat bedrijven die onder de cao banken vallen mee kunnen doen aan het plaatsen van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt”, aldus Pethke.

De ‘participatie certificaten worden uitgegeven door de stichting Participatie Certificaat. Iedere deelnemende bank zal een certificaat van € 3500,- financieren. Hiermee kunnen kandidaten extra ondersteuning krijgen om een passende baan te vinden.

De cao banken geldt voor in totaal 22 banken. Hieronder vallen onder andere Deutsche Bank, Citibank, Triodos Bank en BNG Bank (NV Bank Nederlandse Gemeenten). Bij deze banken werken ongeveer 4.000 werknemers.