De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Reactie van De Unie op de miljoenennota 2020

Een rondje koopkracht neemt onzekerheid niet weg

“Elke Nederlander een paar euro extra geven is geen oplossing voor de uitdagingen die onze samenleving heeft. De onzekerheid over wat de Nederlander de komende tijd aan financiële aan- en tegenslagen te wachten staat is het échte probleem. Een rondje koopkracht neemt die onzekerheid niet weg”.

Dat zegt Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie in reactie op de Miljoenennota 2020 van het kabinet. De Unie onderzocht hoe mensen aankijken tegen belastingen en het effect op hun uitgaven. Het meeste chagrijn hebben Nederlanders van de onvoorspelbaarheid van hun belastingen en andere kosten. Steeds opnieuw komen er onaangekondigd extra kostenposten van de overheid op hun bord. Bovendien gaan veel Nederlanders er al jaren in koopkracht op achteruit door het achterblijven van pensioenindexaties. Nu dreigen zelfs massale kortingen. Dat maakt de stijgende lasten extra wrang.

De koopkrachtplaatjes van het kabinet zijn niet meer dan abstracte rekensommetjes. Volgens De Unie heeft niemand er wat aan. “Je zou kunnen zeggen, dat DNB voor gepensioneerden bepaalt wat hun koopkracht is. En dat lokale overheden zoals gemeenten en provincies en waterschappen ook nog eens een greep in de portemonnee doen zonder dat het kabinet dit kan tegenhouden”, aldus Castelein. “Leuk om één euro méér te krijgen van het kabinet, maar als decentrale overheden zoals de provincie, het waterschap en de gemeente en ook nog eens het pensioenfonds er twee bij je weg halen ga je er dus niet op vooruit. Ons onderzoek toonde de desastreuze gevolgen van het decentraliseren van het overheidsbeleid aan. Elke gemeente en elke provincie maakt eigen beleid en vult de gaten in de begroting op een andere manier. Zo worden in ons land steeds vaker gelijke gevallen niet langer gelijk behandeld”, stelt Castelein.

“De fake news show van Mona Keijzer over de energielasten is nog niet vergeten. Dit kabinet zou in zijn laatste volle regeringsjaar vol moeten inzetten op het herstel van vertrouwen en daarom veel centraler moeten gaan aansturen. Of het nu gaat om bouwleges, mantelzorg, CO2-beleid of om schuldsanering: elke gemeente doet nu maar wat”, meent de voorzitter van De Unie.

Een meer onzekere arbeidsmarkt

Los van het grotere financiële plaatje gaat er in 2020 ook veel veranderen op de arbeidsmarkt. Vanaf volgend jaar treedt de WAB in werking. De Wet Arbeidsmarkt in Balans. Het verschil tussen vaste en flexibele arbeid wordt verkleind, wat feitelijk inhoud dat vaste krachten sneller ontslagen kunnen worden. De transitievergoeding wordt verlaagd en het ontslagrecht wordt versoepeld. Maar het duurder maken van flexibele arbeid zie je als werknemer niet terug in je salaris. “Nu het economisch goed gaat lijkt dit allemaal zonder veel pijn te gebeuren. Bij een volgende economische tegenslag zal het al snel ontslagen regenen. Als de conjunctuur omslaat kan deze wetgeving in combinatie met ongecontroleerde lastenverzwaringen exploderen in het gezicht van de middengroepen.” Aldus Reinier Castelein.

Investeer in werknemers, dan komt Nederland verder

Het kabinet moet nu de rente op schatkistpapier negatief is, en de overheidsfinanciën op orde zijn over de volle breedte structureel investeren in de ontwikkeling van werknemers, zodat zij verzekerd zijn van werk, een fatsoenlijk inkomen hebben en gezond de eindstreep halen. Daarnaast moet fors ingezet worden op lastenverlichting, ook lokaal.

Investeer in ontwikkeling van mensen

De Unie gaat uit van een normaal contract, waarbij professionals een zekerheid van werk en inkomen hebben. Hier hoort ook leven lang ontwikkelen als integraal onderdeel bij. De vakcentrale waar De Unie bij aangesloten is heeft dit standpunt overgenomen. “De arbeidskrapte neemt steeds verder toe, in het bedrijfsleven, in de zorg, het onderwijs en bij de politie. Dat geeft een hoge werkdruk en is een probleem voor de samenleving als geheel. Zonder goede mensen loopt de boel gewoon vast. Het kabinet kan niet meer achterover leunen en de negatieve rente op schatkistpapier, een lage staatsschuld en al jaren een overschot laten zien dat de tijd van investeren is gekomen. Investeer daarom nu direct en structureel: in professionals, in loon en erkenning, in mensen die aan de kant staan, in werknemers van jong tot oud”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

De voorgenomen STAP-regeling, waarbij iedereen zelf de mogelijkheid heeft om de meest geschikte scholing te kunnen volgen, is een kleine stap in de goede richting en een klein onderdeel in het grote geheel van leven lang ontwikkelen. De Unie meent echter dat deze regeling geen recht doet aan de hoge kosten en benodigde tijd voor ontwikkeling. Daarom vragen wij de VCP met het kabinet het gesprek aan te gaan over de regeling; de nieuwe regeling moet voldoende facilitering voor alle professionals bieden, ongeacht duur en prijs van opleiding.

Werkdruk en professionele ruimte

Verder zal De Unie via de VCP inzetten op maatregelen die de werkdruk van werknemers verlichten. De Unie ziet werkdruk en ziektegevallen zoals burn-out als een steeds groter wordend probleem. Het is niet alleen een probleem voor de werknemer zelf, maar ook voor de professional van morgen en de werkvloer als geheel. Burn-outklachten komen zelfs vaker onder young professionals voor, waardoor het probleem in de toekomst alleen nog maar zal toenemen.