De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Onrust bij Unilever over verplaatsing R&D activiteiten

Vandaag heeft Unilever bekend gemaakt dat de Research en Development (URDV) activiteiten, die Food gerelateerd zijn van Vlaardingen naar Wageningen verplaatst worden. De “non Food” activiteiten gaan naar Engeland en een aantal (ongeveer 240) niet direct R&D gerelateerde functies gaan grotendeels naar Rotterdam. Vele medewerkers kunnen volgens Unilever mee. De Unie wil met de medewerkers in gesprek om na te gaan of dat praktisch wel mogelijk is. Er moeten afspraken gemaakt worden over de voorwaarden waarop werknemers gealloceerd worden of  over de gevolgen bij het vervallen van hun baan. Een goed sociaal plan is volgens Marco Vallebella, belangenbehartiger namens De Unie bij Unilever, daarom cruciaal.

Unilever gaat de komende jaren de R&D vestigingen in Europa (Heilborn in Duitsland en Poznan in Polen) sluiten. Ook de vestiging in Vlaardingen gaat dicht. Tegelijkertijd wordt er een nieuw R&D centrum gebouwd in Wageningen, de “Global food Innovation Center”, waar alle Food gerelateerde R&D activiteiten van Unilever wereldwijd zich concentreren. De bedoeling van Unilever is dat dit centrum in april 2019 volledig operationeel is. In Vlaardingen werken op dit moment ongeveer 800 mensen. De arbeidsplaatsen in het nieuwe centrum zullen ongeveer 550 worden. De mededeling van Unilever is dat nagenoeg alle mensen mee kunnen naar deze nieuwe vestiging, of herplaats worden in Rotterdam. Volgens Marco Vallebella is dit echter een veel te rooskleurig beeld. “Voor veel mensen zal dit om praktische redenen niet mogelijk zijn. De afstand, een werkende partner in de regio Rotterdam of arbeidsongeschiktheid kunnen voor mensen een belangrijk struikelblok zijn. Daarnaast veel valt of staat met de vraag hoeveel van de 240 banen die van Duitsland en Polen naar Nederland verhuizen, ook daadwerkelijk door Nederlandse medewerkers ingenomen kunnen worden. Wij willen daarom dat Unilever eerst de kansen gaat verkennen om de R&D in de omgeving van Rotterdam te houden.”, aldus Vallebella.

“Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal er een uitstekend sociaal plan moeten komen. Wij zullen daarbij inzetten op excellente werk-naar-werk regelingen, uitstekende regelingen ter bevordering van verhuizing en mobiliteit en goede financiële voorzieningen”. Vallebella benadrukt dat De Unie ook zelf haar verantwoordelijkheid richting de leden zal pakken. “Met onze loopbaanbegeleiding zullen wij hen bijstaan wanneer zij daar om vragen”.

De Unie is positief verrast over de keuze van Unilever om de R&D activiteiten in Nederland te behouden. In tegenstelling tot de ontwikkelingen in het recent verleden, kiest Unilever er nu voor om hoogwaardige banen te behouden en te creëren in Nederland. Gebruik makend van de excellente expertise van de Universiteit van Wageningen.

De Unie ziet ook kansen en mogelijkheden voor de andere bedrijven in Nederland naar aanleiding van deze strategische keuze van Unilever. Behoud van hoogwaardige werkgelegenheid in Nederland en kansen voor de studenten aan de Universiteit van Wageningen.