De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Nieuwe cao kinderopvang gaat in op werkdruk en flexibele inzetbaarheid

De Unie heeft met de andere vakbonden en werkgeversorganisaties BK en BMK vandaag afspraken gemaakt over loon, werkdruk en inzetbaarheid voor de 80.000 kinderopvangmedewerkers. Medewerkers gaan er in 2 jaar tijd met 5,25 procent op vooruit en krijgen eenmalig € 185,- bruto.

Werknemers krijgen ook meer zekerheid over hun uren. Bonden hebben een deel van de eerder wegbezuinigde taakuren, voor niet-groepsgebonden werk, weer terug in de cao gekregen. Eerder liepen de cao-onderhandelingen op dit onderdeel stuk.

John Kapteijn, bestuurder De Unie: “Het ging weer niet vanzelf deze keer. De verdeeldheid aan werkgeverskant heeft de zaak echt vertraagd. Onze leden waren daar klaar mee. De branche heeft nog een lange weg te gaan.”

Flexibele inzetbaarheid

Een van de belangrijkste punten was de onmogelijkheid (?) aan flexibiliteit die werkgevers verlangden van hun medewerkers. Veel werknemers draaien een onzeker aantal werkuren, maar moesten wel bijna volledige beschikbaarheid zijn en werden vaak pas op het laatste moment opgeroepen (of naar huis gestuurd). Dit leidde tot onzekerheid en stress. Niets is zo flexibel als een vast dienstverband zolang werkgever en werknemer maar oog hebben voor elkaars belangen.

Werkdruk verminderen

Om de werkdruk te verminderen in de kinderopvang, zijn de eerder wegbezuinigde taakuren weer ingesteld. Dit soort niet-groepsgebonden taken moeten de Pedagogisch Medewerkers opvangmedewerkers er nu bij doen en dat gaat ten koste van de aandacht voor de kinderen en de kwaliteit van de opvang.

John Kapteijn: “Onze leden willen graag goede en kwalitatieve opvang bieden. Dan moet je je kunnen concentreren op de aan jou toevertrouwde kinderen. Afgeleid worden door andere werkzaamheden levert alleen maar stress op. Door de taakuren komt er meer balans en gaan deze werkzaamheden niet ten koste van de kinderen”.

Moeizaam cao-traject

Het cao-overleg tussen de vakbonden en de werkgevers in de kinderopvang verliep moeizaam de afgelopen maanden. Eind maart liep het overleg nog stuk op afspraken over de niet-groepsgebonden uren. Eén van de werkgeversorganisaties (BK) wilde de huidige afspraken in regelingen tussen individuele werkgevers en medewerkers behouden. De Unie en de andere werkgeversorganisatie (BMK) willen juist voor alle medewerkers in de sector gelijke afspraken hierover in de cao. In januari werd nog een petitie aangeboden die door ruim 9.000 medewerkers werd ondertekend.

Binnenkort worden de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord voorgelegd aan de leden. Als zij instemmen, gaat de nieuwe cao met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2018.