De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

“Kabinet mist empathie in zijn miljoenennota”

Dat zegt Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie in een eerste reactie op de Miljoenennota.

“Minister Dijsselbloem heeft gelijk. De begroting is op orde en het land staat er beter voor. Maar dat is dan wel een statistisch gelijk. De kille cijfers. Wat koopt de onder druk staande middenklasse daarvoor? Ik mis de empathie vanuit de coalitie met de honderdduizenden werklozen, gepensioneerden en jongere woningzoekenden. Wat is er geworden van het bruggen slaan waar Rutte en Samsom het land mee zouden redden? Het land gered, de kiezer verloren. Verkiezingen win je niet meer met mooie praatjes, door al het zoets op voorhand te lekken voor Prinsjesdag. De Romeinen en de Grieken wisten het al, geef het volk brood en spelen. Zo lang er in dit land meer voedselbanken zijn dan Mac Donald’s, hoort dit kabinet zich bescheiden op te stellen.”

“Het is tijd voor een nieuw kabinet dat anders kijkt naar hetzelfde. De tijd van centraal geleide sector- en banenplannen is niet meer houdbaar in de nieuwe economie. Nu de rijksbegroting op orde is, is het tijd om te werken aan het vertrouwen in de samenleving. Door concreet te investeren in de arbeidsmarkt en te zorgen voor werk, werk en nog eens werk. De participatiesamenleving kan alleen slagen als er beleid komt dat oog heeft voor de menselijke maat.” aldus Reinier Castelein.