De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

De Unie in gesprek met vakcentrale VCP

De Unie heeft aan het bestuur van de Vakcentrale voor Professionals (VCP), de derde vakcentrale van Nederland, verzocht om lid te worden. Samen met ANBO en de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) wil De Unie opnieuw toetreden tot het polderoverleg, met rechtstreekse invloed in de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid. De Unie blijft als vereniging volledig autonoom. Het algemeen bestuur van de VCP beslist op 22 juni over de aanvraag.

Uitbreiding en groei

“Het is duidelijk dat alle drie de organisaties – opnieuw – willen meepraten op het hoogste niveau van het sociaal overleg. Zij brengen bovendien waardevolle kennis mee”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Voor de VCP zou aansluiting van de drie organisaties een belangrijke uitbreiding en groei betekenen. De VCP is blij met deze ontwikkeling.

Gedeelde belangen in plaats van deelbelangen

De Unie, ANBO en de UOV geven aan te staan voor een moderne belangenbehartiging die is afgestemd op de levensfasen van alle belanghebbenden: ze willen inzetten op gedeelde belangen en niet op deelbelangen. Zij vinden het belangrijk dat er in het sociaal overleg ook plaats is voor de thema’s gezondheid, zorg en de woonomgeving. Want ook die thema’s zijn, naast werk, inkomen en pensioen, bepalend in een mensenleven. De drie organisaties verwachten hiervoor bij de VCP een goede thuisbasis te kunnen vinden.

Over de Vakcentrale voor Professionals VCP

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) komt op voor de belangen van professionals. De VCP vertegenwoordigt zo’n 100.000 werknemers uit diverse beroepsgroepen. Professionals georganiseerd rond bedrijf en beroep: van het onderwijs tot in de zorg, van multinationals tot bij de politie, van piloot tot ambtenaar. Bij de vakcentrale zijn meer dan 50 vakorganisaties aangesloten. Als centrale werknemersorganisatie is de VCP vertegenwoordigd in de Stichting van de Arbeid en bij de Sociaal Economische Raad. De VCP spreekt op centraal niveau mee over zaken als werk, inkomen, pensioen, onderwijs, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. De positie en ontwikkeling van professionals en hun vak hebben daarbij bijzondere aandacht.