De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Organisatie

Wij stellen de belangen van onze leden centraal en scheppen de optimale condities voor toekomstbestendige cao’s enerzijds en individuele dienstverlening anderzijds.

Het bestuur

Ledenraad

De ledenraad is het ledenparlement van vereniging De Unie. De ledenraad benoemt het bestuur, wijzigt de statuten indien nodig en bepaalt de hoogte van de contributie. Verder stelt de ledenraad de begroting en de jaarcijfers vast en controleert ze op hoofdlijnen het beleid van het bestuur. In de statuten zijn alle bevoegdheden van de ledenraad vastgelegd. Kijk hier wie er in de ledenraad zitten. De ledenraad is bereikbaar via ledenraad@unie.nl.

Organisatie

Via tal van commissies, bestuurszetels van pensioenfondsen en ons netwerk binnen vakbeweging en politiek oefent De Unie invloed uit op de beleidsontwikkeling van politiek Nederland. Tijdens ons driejaarlijkse congres formaliseert onze ledenraad het verenigingsbeleid voor de komende jaren. Maar ook op dagelijks niveau hebben onze leden een stem: bijvoorbeeld in de diverse sectorraden, kringen en kaders.

Ons beleid

Ons arbeidsvoorwaardenbeleid wordt bepaald door de leden en ieder jaar door de ledenraad vastgelegd in een arbeidsvoorwaardennota: de Perspectiefnota. Deze vormt de leidraad voor de cao-onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoorwaarden binnen branches en bedrijven. Hierin kun je lezen wat de standpunten van De Unie zijn, hoe wij in de toekomst de cao-voorstellen invullen en welke strategie hierachter ligt.

Maak iemand anders lid

Overtuig je je zus, vriend, buurvrouw of collega om ook lid te worden? Dan krijg je van ons een bol.com-cadeaubon ter waarde van € 12,50! Hij of zij meldt zichzelf aan en noemt jou; jij krijgt vervolgens bericht van ons.

Word ook lid bij De Unie!

De Unie op social media