fbpx
De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Organisatie

Wij stellen de belangen van onze leden centraal en scheppen de optimale condities voor toekomstbestendige cao’s enerzijds en individuele dienstverlening anderzijds.

Het bestuur

Het bestuur

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan binnen De Unie, het parlement van onze vereniging. De ledenraad benoemt en controleert het bestuur. Daarnaast zorgen de raadsleden ervoor dat we een gezonde vereniging blijven en een sterke link houden met onze achterban. Zonder ledenraad geen De Unie. Kijk hier wie er in de ledenraad zitten.

Organisatie

Via tal van commissies, bestuurszetels van pensioenfondsen en ons netwerk binnen vakbeweging en politiek oefent De Unie invloed uit op de beleidsontwikkeling van politiek Nederland. Tijdens ons driejaarlijkse congres formaliseert onze ledenraad het verenigingsbeleid voor de komende jaren. Maar ook op dagelijks niveau hebben onze leden een stem: bijvoorbeeld in de diverse sectorraden, kringen en kaders.

Ons beleid

Ons arbeidsvoorwaardenbeleid wordt bepaald door de leden en ieder jaar door de ledenraad vastgelegd in een arbeidsvoorwaardennota: de Perspectiefnota. Deze vormt de leidraad voor de cao-onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoorwaarden binnen branches en bedrijven. Hierin kun je lezen wat de standpunten van De Unie zijn, hoe wij in de toekomst de cao-voorstellen invullen en welke strategie hierachter ligt.

Maak iemand anders lid

Overtuig je je zus, vriend, buurvrouw of collega om ook lid te worden? Dan krijg je van ons een bol.com-cadeaubon ter waarde van € 12,50! Hij of zij meldt zichzelf aan en noemt jou; jij krijgt vervolgens bericht van ons.

Word ook lid bij De Unie!

De Unie op social media