Per 1 januari 2017 zijn de kringen Helmond, Eindhoven, De Kempen en 's Hertogenbosch gefuseerd en gaan nu verder onder de naam kring Zuidoost-Brabant.

In oktober en november houden wij weer de gezellige afsluitingsavond 2017. 
Wil je ook aanwezig zijn?

Download hier de uitnodiging

 

Onze jubilarissen zijn weer uitgenodigd om hun jubileum te vieren. Deze jubileumhuldiging wordt gehouden op maandag 23 oktober en maandag 13 november a.s.

Hopelijk spoedig tot ziens

Contact

De bestuursleden zijn per e-mail te bereiken via het e-mailadres: zuidoost-brabant@uniekring.nl

Het bestuur van de kring bestaat uit:

Voorzitter: Johan van Bruggen

Vicevoorzitter: Wout Damen

Secretaris:  Johan van Bruggen

Penningmeester: Meine Segveld

Bestuurslid: Harry Meijs

 

Activiteiten:

Heb je vragen over de activiteiten dan kun je een e-mail sturen naar de activiteitencoördinator: Jac van Gerwen

Ook kun je met vragen terecht bij Annet Alting. telefoon: 06 31 65 21 38