Contact

Secretaris: Rob Lucas.

Hij is per e-mail te bereiken via het e-mailadres: 
zeeuwsvlaanderen@uniekring.nl