Welkom bij de kring Noordoost-Brabant

Een kring is een lokale ontmoetingsplek voor Unieleden. Als Unielid word je automatisch ingedeeld bij de kring in jouw woonplaats of regio. Met andere leden kun je kennis en ervaringen uitwisselen. Handig als je op zoek bent naar specifieke informatie of gewoon je grenzen eens wilt verleggen. De kringen organiseren veel verschillende activiteiten: van een themabijeenkomst tot een bedrijfsbezoek. Daarnaast is het ook de plek waar het beleid van De Unie kan worden geïnitieerd, getoetst en geëvalueerd. 
Voor het kringenwerk is een reglement opgesteld. Hier kun je het reglement inzien.
 

Kringbestuur

Wil jij je graag inzetten voor jouw kring? Meld je dan aan voor een plekje in het kringbestuur. Afhankelijk van jouw functie in het bestuur ben je het aanspreekpunt voor andere Unieleden, discussieer je mee over de invulling van de activiteiten of heb je regelmatig contact met ons.
Daarnaast gebeurt het steeds vaker dat Unieleden via de kringen worden aangemeld voor besturen van werk- en studiegroepen over thema's op het gebied van bijvoorbeeld milieu, ruimtelijke ordening en zorg. Regionale overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, nodigen regelmatig burgers uit om hieraan deel te nemen. De kring is hiervoor een goede uitvalsbasis, onze leden zijn over het algemeen sterk betrokken bij 

Contact

De bestuursleden zijn per e-mail te bereiken via het e-mailadres: noordoost-brabant@uniekring.nl

Voorzitter:  P.J.L.M. van Mil

Secretaris: L.J.G. den Brok

Penningmeester: C.W.F. Hermsen

Lid: F.W.A. Fleuren