De kringen

De agenda 2019 is weer te bestellen.

Wil je een agenda bestellen? Vraag deze per e-mail aan bij Annet Alting.

De gepensioneerden zijn een specifieke groep binnen De Unie. Als gepensioneerd Unielid word je ingedeeld bij de kring binnen jouw regio. Deze kring biedt je de mogelijkheid om met andere gepensioneerde leden kennis en ervaringen uit te wisselen. De kringen organiseren hiervoor veel verschillende activiteiten: van een themabijeenkomst tot een bedrijfsbezoek. Daarnaast is het ook de plek waar het beleid van De Unie kan worden geïnitieerd, getoetst en geëvalueerd. 

Kringenraad

De kringenraad heeft tot doel onderling overleg tussen de kringen te bevorderen om te komen tot een betere invulling van de taken van een kring. Verder zit de voorzitter van de kringenraad in de bestuursraad zodat er rechtstreekse invloed en informatie is op het hoogste niveau binnen de vereniging. De meeste kringen hebben een vertegenwoordiger in de kringenraad. 
 

Jaarplan kringenraad

Elk jaar stelt de kringenraad een jaarplan op zodat duidelijk is welke onderwerpen dat jaar centraal staan. Het jaarplan lees je hier. Als je suggesties hebt kun je die hier digitaal doorgeven.

Vergaderdata

De vergaderdata van de kringenraad 2018 zijn

  • Woensdag 17 januari
  • Woensdag 28 maart
  • Woensdag 27 juni
  • Woensdag 21 november 

Verslagen
De goedgekeurde verslagen van de kringenraad kun je hier op de rechterpagina vinden.

Ondersteuning
De kringenraad wordt ondersteund door de volgende mensen vanuit de werkorganisatie van De Unie:
Mario Lander, directeur Verenigingszaken, 0345 – 851 018
Harry van Herpen, technisch voorzitter, telefoon 0345 - 851 044
Yvonne van der Laan, management assistente, 0345 - 851 057

De kringen worden ondersteund door:
Annet Alting; medewerker ledenbelang senioren, 0345 – 851 138
Linda van Dijk, medewerker ledenbelang senioren 0345 - 851 080

Wil je één van bovenstaande mensen een e-mail sturen? Klik dan op zijn/haar naam.

Specifieke diensten

De Unie is er ook voor mensen in de derde levensfase. We ondersteunen onze leden bij pensioenkwesties of in moeilijke dossiers inzake sociale zekerheid of WMO. Verder zien we graag dat vrijwilligers namens De Unie actief zijn bijvoorbeeld in de verantwoordingsorganen van pensioenfondsen. Wil jij ook actief zijn voor De Unie, stuur ons dan hier een e-mail.

Ledenvoordelen

Wil jij jouw contributie terugverdienen? Dat kan met onze ledenvoordelen. Bijv 3,5% korting op een reis die je boekt via Unie Reizen, voordelige energie via Homestroom of korting op een ziektekostenverzekering. Klik hier.

We kunnen je ook helpen met het invullen van jouw belastingaangifte. Klik hier voor meer informatie.

Laat jouw stem horen

Doe mee met het ledenpanel en geef jouw mening over onderwerpen die te maken hebben met werk, inkomen en persoonlijke ontwikkeling. Voor meer informatie, klik hier.

Maak een lid en verdien € 12,50

Voor elk nieuw lid dat je werft ontvang je een cadeaubon van Bol.com t.w.v. € 12,50. Klik hier om een nieuw lid aan te melden.

Communicatie

Bij voorkeur communiceren wij digitaal met onze leden. Dat is snel, actueel, vaak interactief en goedkoop. Je kunt zelf aangeven wat je wel en niet wenst te ontvangen. Klik hier.

Kringbestuur

Wil jij je graag inzetten voor jouw kring? Meld je dan aan voor een plekje in het kringbestuur.

Met een functie in het bestuur heb je een aantal taken. Zo ben je het aanspreekpunt voor andere leden, denk je mee over welke activiteiten de kring organiseert en heb je regelmatig contact met de collega’s van De Unie op het hoofdkantoor.

Daarnaast gebeurt het steeds vaker dat Unieleden via de kringen worden aangemeld voor besturen van werk- en studiegroepen over thema's op het gebied van bijvoorbeeld milieu, ruimtelijke ordening en zorg. Regionale overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, nodigen regelmatig burgers uit om hieraan deel te nemen. De kring is hiervoor een goede uitvalsbasis, onze leden zijn over het algemeen sterk betrokken bij maatschappelijke issues.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met Annet Alting telefonisch op: 0345-851138 of  mobiel op 06 - 3165 2138. Je kunt haar ook een e-mail sturen: annet.alting@unie.nl

Voor het kringenwerk is een reglement opgesteld. Hier kun je het reglement inzien.