Zoeken
Je bent hier: Over Ons > Jij voor De Unie
 

Jij voor De Unie

Om De Unie als krachtige vakorganisatie te laten functioneren, is alle inbreng van de Unieleden van harte welkom. Ook jij kunt je inzetten voor een betere ondersteuning door De Unie. Zo kun je bijvoorbeeld op de werkvloer ons aanspreekpunt worden. Wil je als Unielid een bijdrage leveren aan de groei en het functioneren van de vereniging, dan zijn er de volgende mogelijkheden.

Kringen

Wil je je stem laten horen, dan kun je deelnemen aan de bijeenkomsten van je kring. Een kring is een lokale ontmoetingsplek voor Unieleden. Als Unielid word je automatisch ingedeeld bij de kring in jouw woonplaats of regio. Laat je stem horen tijdens de bijeenkomsten, of zet je extra in door plaats te nemen in het kringbestuur. Lees verder

Kaderleden

Kaderleden zijn voor ons de voelsprieten op de werkvloer. Zij hebben een belangrijke rol in het signaleren van problemen. Lees verder


Scholing

Kaderleden zijn vrijwilligers. Zij ondersteunen De Unie in de dagelijkse werkzaamheden en zorgen ervoor dat De Unie zowel binnen de bedrijven als in het maatschappelijk veld goed zichtbaar is. Om hier een goede invulling aan te kunnen geven biedt De Unie haar kaderleden cursussen en trainingen aan op velerlei gebied. 
Het scholingsaanbod voor kaderleden wordt momenteel herzien. Zowel qua inhoud als qua presentatie. Op dit moment zijn de plannen in een vergevorderd stadium waardoor de diverse trainingen digitaal kunnen worden aangeboden


 

Bestuursraad

De bestuursraad is het hoogste orgaan binnen De Unie. Het parlement van onze vereniging. De bestuursraad bepaalt het beleid van De Unie en kiest het dagelijks bestuur. Daarnaast controleert de bestuursraad de werkorganisatie en zorgt dat we een gezonde vereniging blijven. De 28 leden van de bestuursraad zorgen er voor dat wij een directe link houden met onze achterban. Zonder bestuursraad kan De Unie niet bestaan. 

 

Stel jouw vraag via de chat

Denk je dat je juridische hulp nodig hebt? Of wil je advies over een kwestie? 

Je kunt met ons chatten van 8.00 tot 18.00 uur.