Jaren ‘70

Op 15 april 1972 fuseerden 4 kleinere beambtenbonden en vormden samen de Unie van Beambten, Leidinggevenden en Hoger Personeel (Unie BLHP). De historie van De Unie gaat evenwel veel verder terug. Veel van de rechtsvoorgangers bestonden al tientallen jaren. De oudste voorganger was de R.K. Vereniging van Meesterknechts en Bazen der textielnijverheid. Deze is al in 1902 opgericht. Met de oprichting van De Unie BLHP ontstond echter een vakorganisatie die de spreekbuis van de beambten zou worden. In de jaren na 1972 zouden nog verschillende organisaties zich bij De Unie aansluiten waaronder de Unie van bewakings- en beveiligingspersoneel (UBB) en de Nederlandse Handelsreizigers- en Handelsagenten Vereniging (N.H.R.V.). In 1974 leidde dit tevens tot de oprichting van een vakcentrale voor middelbaar- en hoger personeel (MHP) waar De Unie initiatiefnemer van was.

Jaren ‘80

Op 24 november 1982 werd in de Stichting van de Arbeid het Akkoord van Wassenaar gesloten. Vakbonden, werkgeversorganisaties en de Nederlandse overheid maakten daarin afspraken om de toenmalige economische crisis te bestrijden. De vakbonden zegden toe dat zij hun looneisen zouden matigen in ruil voor arbeidstijdverkorting. Het akkoord had tot gevolg dat de werkloosheid daalde en dat de economie weer ging groeien. Het akkoord van Wassenaar wordt ook wel gezien als het beginpunt van het poldermodel. De officiële naam van het akkoord is “Centrale aanbevelingen inzake aspecten van een werkgelegenheidsbeleid”. Het akkoord werd mede namens De Unie ondertekend.

Jaren ‘90

In 1991 steeg het aantal arbeidsongeschikten tot boven de 900.000. Politici verbonden hun lot aan zoveel zieken en namen drastische maatregelen. Jonge werknemers die arbeidsongeschikt raakten kregen een veel lagere uitkering. Maximaal om de drie jaar zou herkeuring plaats vinden volgens een nieuw, strenger criterium. De arbeidsongeschiktheid moest rechtstreeks en objectief uit de aandoening voortvloeien. Iedereen onder de vijftig die al een WAO-uitkering had, zou volgens het nieuwe criterium worden herkeurd. Bij de beoordeling was het vroegere beroep niet langer van belang. Het ging erom welke ‘algemeen geaccepteerde’ arbeid de WAO’er nog kon verrichten. Zo’n 335.000 arbeidsongeschikten tussen de 35 en 45 jaar werden tussen 1994 en 1998 herkeurd. Deze wijzigingen kwamen de relatie tussen het kabinet Lubbers/Kok en de vakbeweging toentertijd niet ten goede. Door de jaren heen is De Unie een groot voorstander geweest van maatwerk in arbeidsvoorwaarden. Daarom is de invoering van cao a la carte in de jaren ’90 ook altijd een speerpunt geweest en gebleven. Een keuzesysteem waarbinnen medewerkers zelf bepaalde keuzes in hun arbeidsvoorwaarden kunnen maken. Cao à la carte is in veel bedrijven nog steeds een belangrijk onderdeel van de cao. In 1995 veranderde de Unie BLHP haar naam in De Unie. De letters BLHP hadden voor jongeren nog nauwelijks betekenis en termen als ‘beambten’ waren niet meer van die tijd. Bij een nieuwe naam hoorde ook een nieuwe huisstijl. In 1995 ontstond het huidige logo.

Jaren ’00 tot nu

In 2000 sloot de Vereniging Hoger Personeel (VHP) zich aan bij De Unie en in 2011 de Beroepsorganisatie Banken en Verzekeringen (BBV). Enkele jaren na de fusie met de VHP (Vereniging Hoger Personeel) werd besloten een duurzaam gebouwd pand te betrekken in Culemborg als nieuwe ontmoetingsplaats van en voor de leden van De Unie. UniePlaza, ‘het huis van de leden’. De afgelopen jaren is de politiek de discussie in de polder gaan bepalen. Zonder duurzaam maatschappelijk draagvlak (vijf verkiezingen in de afgelopen tien jaar) is er hard ingegrepen op de arbeidsmarkt, waarbij de vakcentrales het verschil niet hebben kunnen maken. Daarom heeft De Unie in 2012 afscheid genomen van de vakcentrale MHP. Deze keuze maakt de weg vrij om opnieuw maatschappelijk draagvlak te vinden in de Nederlandse samenleving.
In juni 2017 is De Unie samen met onder andere de ANBO en de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) tot de Vakcentrale voor Professionals (VCP) toegetreden. Hiermee vinden wij onder de vlag van de VCP aansluiting bij het sociaal overleg.

Vakbondshistorie.nl

De stichting Vrienden van de Historie van de Vakbeweging (VHV) is zeer actief in het bijhouden van de geschiedenis van de vakbeweging in Nederland. Via hun website vakbondshistorie.nl kun je uitgebreid browsen in deze rijke historie.

 

‘Lang leve de vakbond’

Herinneringen van Wim Engels

‘Lang leve de vakbond’ is een bundel persoonlijke verhalen van onze oud-collega Wim Engels over een leven met de vakbeweging. Lees hier het volledige artikel over deze bundel op vakbondshistorie.nl.

 

Video

In 2012 bestond De Unie 40 jaar. Bekijk hier de video over het verleden, het heden en de toekomst van onze organisatie.