Gebruiksvoorwaarden en copyright

Gebruikersvoorwaarden

De Unie is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en bezoekers van de website www.unie.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De Unie houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is De Unie, Multatulilaan 12, 4103 NM te Culemborg. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

 

Verwerking van persoonsgegevens

De Unie legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer je een Unielidmaatschap afsluit, diensten en/of producten van De Unie afneemt of anderszins contact heeft met De Unie. De Unie gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van jouw rechten op grond van het Unielidmaatschap, de uitvoering van overeenkomsten, zorgvuldig geselecteerde derden, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om leden/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht De Unie rekening te houden met voorkeuren. Indien er geen prijs wordt gesteld op informatie over nieuwe producten en diensten, kunnen leden/bezoekers hun gegevens hiertegen laten blokkeren door een e-mail te sturen naar De Unie.

 

Klikgedrag

Op de website van De Unie worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan De Unie haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren.

 

www.unie.nl en andere websites

Op de site van De Unie tref je een aantal links aan naar andere websites. De Unie kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

 

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: De Unie, Postbus 400, 4100 AK te Culemborg.

 

Wijzigingen

De Unie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van De Unie.

 

Copyright

De inhoud van deze website en de informatie die hierop staat vermeld, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van De Unie. Het is bezoekers van de website van De Unie niet toegestaan om informatie en materialen op deze website, dan wel afgeleide werken daarvan, te wijzigen, te distribueren, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te versturen en aan te wenden voor publieke en commerciële doeleinden.

De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. De Unie is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldenden Nederlandse wet.

Daarom kan er aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend. In elke specifieke situatie kunnen andere regels gelden.

Teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder toestemming van De Unie niet worden gebruikt door anderen. Staat er een tekst of afbeelding op de website waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, wilt u dat dan melden.

De Unie kan er niet voor instaan dat de informatie op haar sites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. De Unie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Uniesites, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Uniesites te kunnen raadplegen.

De Unie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg kan zijn van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.