Arbeidsvoorwaardenbeleid

Het arbeidsvoorwaardenbeleid van De Unie wordt bepaald door de leden en vastgesteld door het hoogste orgaan binnen De Unie, de Bestuursraad. Dit beleid wordt ieder jaar vastgelegd in de arbeidsvoorwaardennota. Deze nota is de leidraad voor de onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoorwaarden binnen branches en bedrijven. 

Insteek van De Unie

De Unie heeft van oudsher de insteek dat de arbeidsvoorwaarden binnen een bedrijf moet passen bij de aard en omstandigheden van dit bedrijf. Dit betekent dat wij vaak kiezen voor maatwerk. Daarnaast gaat De Unie binnen onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden altijd voor vernieuwing en innovatie. De maatschappij verandert constant en een cao moet daarin mee veranderen.

Coördinatie

De coördinatie van het arbeidsvoorwaardenbeleid van De Unie ligt in handen van Erwin Rog. Vanuit signalen van leden en in samenwerking met de belangenbehartigers in de bedrijven en sectoren komt de perspectiefnota van De Unie tot stand. De perspectiefnota geeft een blauwdruk wat De Unie wil bereiken in de cao’s en sociaal plannen. De uiteindelijke voorstellenbrief voor een bedrijfs- of sector cao wordt in samenspraak met de betrokken leden vastgesteld.

Heb je vragen?

Heb je vragen over het arbeidsvoorwaardenbeleid van De Unie, dan kun je contact opnemen met Erwin.

E-mail: erwin.rog@unie.nl

Telefonisch: 06 52 52 20 36.

Perspectiefnota 2018

Ieder jaar wordt er binnen De Unie bepaald wat de inzet wordt voor de vernieuwing van arbeidsvoorwaarden binnen de cao’s waar wij over onderhandelen. Deze inzet staat in de perspectiefnota.

Klik hier om de perspectiefnota te downloaden.

Beknopte versie

Lees je liever de perspectiefnota in 10 beknopte punten? Download dan hier de perspectiefnota 2018: 10 x Perspectief.