De Unie, in jouw belang

Over De Unie

Verkiezingen voor de Ledenraad vakbond De Unie

11 oktober 2023

De Ledenraad is het democratisch hoogste orgaan van De Unie. Zij stelt o.m. de begroting en de jaarcijfers vast en ziet toe op de uitvoering van het vakbondsbeleid. De zittingstermijn van de leden van de huidige Ledenraad [en haar commissies] loopt volgend jaar af en daarom vinden in februari 2024 verkiezingen plaats.

We zijn op zoek naar kandidaten voor deze belangrijke functie. Wil jij bijdragen aan de verdere ontwikkeling van De Unie stel je dan kandidaat.

Er worden wel enige eisen gesteld aan de kandidaten t.w.

  • Strategisch inzicht hebben op aantoonbaar HBO-werk of -denkniveau
  • Creatief kunnen denken om complexe materie eenvoudiger te benaderen
  • Actieve deelname aan de vergadering en je daartoe ook voorbereiden
  • Het verhaal van De Unie kunnen vertellen
  • Bestuurlijke ervaring is een pre

Er zijn minimaal drie vergaderingen van de Ledenraad per jaar en minimaal drie commissievergaderingen. Deze vinden overdag plaats in Culemborg. Houd er rekening mee dat je, exclusief voorbereidingstijd, ongeveer 8 dagdelen per jaar beschikbaar moet zijn.

De procedure voorziet (allereerst) in een gesprek met de verkiezingscommissie en een assessment vanaf half november 2023 en daarna een “proef-Ledenraadsvergadering”. Op die manier kun je kennismaken met het ledenraadswerk en kunnen beide partijen inschatten of een kandidatuur kans van slagen heeft.

De verkiezingen vinden via internet plaats volgens het one-man-one-vote principe. De 11 kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen.

De gekozen leden zullen tijdens het congres van 4 april 2024 worden geïnstalleerd. Vervolgens zal er tijdens een tweedaagse ledenraad inclusief overnachting op 10 en 11 april 2024 nader kennisgemaakt worden met het bestuur en de andere ledenraadsleden.  Tijdens deze tweedaagse word je goed voorbereid op het ledenraadswerk, zodat je jouw bijdrage kan leveren de komende jaren.

Herken jij je in dit profiel? Stel je dan voor 28 oktober 2023 kandidaat via een emailbericht aan de ambtelijk secretaris van De Unie via harry.van.herpen@unie.nl met een korte motivatie.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid