De Unie, in jouw belang

Over De Unie

Uitslag onderzoek over koopkracht en bestedingsruimte!

15 september 2022

8 op de tien Nederlanders met een middelbaar of hoger opleidingsniveau menen dat hun noodzakelijke uitgaven sinds 2019 zijn gestegen. De onzekerheid over de toekomstige uitgaven en het gevoel van machteloosheid is toegenomen. Dit komt uit het onderzoek dat Innervoice in opdracht van De Unie heeft uitgevoerd. In 2019 werd het onderzoek voor het eerst uitgevoerd onder leden én een representatieve steekproef onder de Nederlandse middelbaar- en hoger opgeleide bevolking. De nieuwe resultaten van het recente onderzoek in de zomer van 2022 laten een sombere trend zien.

Wat vind jij? Hoe lossen we het inflatieprobleem op? Vul de korte enquête in!

Reactie op het onderzoek door Reinier Castelein, Voorzitter De Unie

Hogere lonen of andere steun voor middeninkomens zijn hard nodig, zoals de lagere inkomens nu al ruim worden gecompenseerd door de overheid. Gevoelens van machteloosheid nemen toe.  Mensen hebben er slapeloze nachten van omdat ze hun financiële situatie niet meer onder controle hebben. Spaarpotjes voor de oude dag moeten belast worden. Mensen zijn murw geslagen.

De overheid zegt dat vermogenden de energiecrisis gaan betalen. Dan kom je snel bij de gewone midden- en hogere inkomens terecht. De echte rijken, de John de Mols van deze wereld,  gaan er echt wel aan ontsnappen.

Ik vind het “heel bijzonder” dat de overheid energieschulden wil overnemen van mensen die het echt niet meer kunnen betalen. Bij zulk overheidsingrijpen gaat ook veel mis, hebben we met de toeslagenaffaire gezien.  Je kan ook gewoon de belasting op energie verlagen zodat het voor iedereen betaalbaar blijft. Maar daar komt de politiek niet aan toe.

Indirect zouden ook de lagere inkomens profiteren als het de hogere inkomens beter gaat. In onze achterban zitten ook mensen met een inkomen van drie keer modaal. Dat zijn de mensen die zorgen dat hoveniers en bouwvakkers aan het werk zijn. Dat zijn de mensen die zorgen dat het geld rolt in de economie. Zo gauw de middengroepen het niet meer kunnen betalen, dan raakt de economie in het slop en heb je de crisis vanzelf.

Wat vind jij? Hoe lossen we het inflatieprobleem op? Vul de korte enquête in.

Ik verwacht pittige cao-onderhandelingen, omdat de midden- en hogere inkomens van de werkgever de compensatie zullen zoeken die ze niet van de overheid krijgen. Er vindt nu in feite een nivelleringsronde plaats onder het mom van solidariteit met Oekraïne. Het is onze oorlog, zegt de premier. Maar de inflatie overkomt ons niet alleen, die ontstaat ook door beleidskeuzes in Den Haag en Brussel. Hoe dan ook, de solidariteit moet betaald worden door de midden- en hogere inkomens. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die kinderen op twee sporten hebben, waardoor het verenigingsleven floreert. Als iedereen maar één sport kan betalen, gaan verenigingen op de fles. Of denk aan minder horecabezoek en dus ontslagen daar.

We zitten in een fase waarin politici zich niet meer realiseren dat hun keuze voor mensen over leven en dood gaat, over koken of stoken. Onze minister van energie Rob Jetten zegt dat hij niet meer wil horen dat het klimaatbeleid ‘haalbaar en betaalbaar’ moet zijn, maar hij beseft niet dat het voor een groot deel van zijn eigen D66-achterban ook niet meer haalbaar en betaalbaar is.

Wil je de resultaten van het onderzoek lezen? Schrijf je dan hier in als Light-lid van De Unie en ontvang de resultaten direct in je mail. Met een Light-lidmaatschap van De Unie ben jij altijd op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen. Bovendien staat ons Service Center voor je klaar met eerste hulp bij vragen over werk en inkomen* én kun je gebruikmaken van onze ledenvoordelen. En het allermooiste? Het kost jou helemaal niets.

Word gratis lid