De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

OR trainingen

De Unie ziet het ondersteunen van ondernemingsraden als een belangrijke taak. Daarom werkt De Unie op het gebied van medezeggenschap en ondernemingsraden nauw samen met MZ Services.  Samen met MZ Services wil De Unie haar leden maximaal ondersteunen. Dit doen wij onder andere door de volgende trainingen aan te bieden aan onze leden die in een ondernemingsraad zitten:


Basis WOR op 9 mei 2019 van 13.00 – 16.30 uur in Culemborg

Elk OR lid behoort (tot op zekere hoogte) de Wet op de ondernemingsraden (WOR) te kennen; de regels van het spel moeten bekend zijn. Toch gaat het niet alleen om de letter van de wet, maar ook om de geest van de wet. Met andere woorden: hoe spelen we het spel met de regels? En vooral ook: hoe werkt het in de praktijk?

Tijdens deze basiscursus WOR behandelen we zeker niet alleen de wetteksten, maar we illustreren een effectief gebruik daarvan, vooral aan de hand van praktijkvoorbeelden van de ervaren trainer.

Resultaat

Na deze training:

 • Heb je inzicht in medezeggenschap als nieuw werkveld.
 • Heb je inzicht in de WOR: de belangrijkste bevoegdheden en artikelen van de Wet op de ondernemingsraden zijn nader toegelicht.
 • Heb je inzicht in de procedures rondom advies- en instemmingsaanvragen.
 • Heb je geoefend met casuïstiek en weet je wat de rechten en bevoegdheden van de OR zijn.

Basis arbo op 14 mei 2019 van 13.00 – 16.30 uur in Culemborg

Aangezien er als ondernemingsraad een belangrijke taak weggelegd is met betrekking tot het creëren van goede werkomstandigheden binnen de organisatie, is het van belang dat hij zijn positie, rechten, plichten en mogelijkheden kent.

Naast het hebben van inspraak op het geformuleerde beleid, dient men ook vanuit eigen initiatief het arbobeleid, de arbeidsomstandigheden en andere verwante thema’s aan te kaarten. Tijdens deze basistraining krijg je als OR-lid enerzijds theoretische kennis aangereikt en anderzijds voldoende handvatten om een zinvolle bijdrage te leveren aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van de organisatie.

Resultaat

Na deze training heb je inzicht in:

 • De belangrijkste onderdelen van de Arbowet en -regelgeving.
 • De tools die nodig zijn voor een goed arbobeleid en de toetsing ervan.
 • De taken, rechten en verantwoordelijkheden ten aanzien van arbeidsomstandigheden binnen de organisatie.

Na deze training ben je in staat:

 • Zelfstandig beleid op te stellen op het gebied van arbeidsomstandigheden.
 • Dit onderwerp onder de aandacht te brengen binnen de organisatie door bijvoorbeeld een pakkende presentatie.

OR en organisatieveranderingen op 20 mei 2019 van 13.00 – 16.30 uur in Culemborg

In de ondernemingsraad krijg je voortdurend te maken met organisatieveranderingen; van proefballonnetjes tot complete reorganisaties. De Wet op de ondernemingsraden geeft duidelijk aan waar de WOR-bestuurder en de OR zich aan moeten houden. De praktijk is meestal ingewikkelder. Veel veranderingen verlopen ‘organisch’ wat niet overeenkomt met de vormvereisten die de WOR aan zulke beleidsvoornemens stelt.
Hoe moet je daar nu als OR mee omgaan? Wanneer verlopen veranderingen nu succesvol? Welke toegevoegde waarde kun je als OR hebben? Vragen en dilemma’s waar we tijdens de training ‘OR en organisatieveranderingen’ op ingaan en vertalen naar praktijktips.

Resultaat

Na deze training:

 • Heb je zicht op veranderingsprocessen en heb je praktijktips gekregen hoe daar als OR mee om te gaan.
 • Kun je makkelijker meepraten met de bestuurder en zaken in een breder perspectief plaatsen.
 • Heb je een stuk organisatiebewustzijn opgedaan en inzicht gekregen in ‘modieuze’ veranderprocessen.

Deze trainingen vinden plaats bij De Unie, Multatulilaan 12 te Culemborg.

Wil je je aanmelden? Klik dan hier. Aanmelden kan tot 1 week voorafgaand aan de trainingsdatum.