De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Zuivelindustrie uitkomst cao-onderhandelingen 2018

Spreek je uit

Spreek je uit en breng jouw stem uit. Daarmee kun je laten weten of de afspraken uit het principeakkoord wat jou betreft inderdaad akkoord zijn of niet. Lees hier het principeakkoord. Mag ik je dan vragen om jouw stem uit te brengen. Dit kan tot uiterlijk 19 oktober 2018, 12.00 uur.

Nieuwe leden welkom en héél hard nodig

De afgelopen jaren heeft De Unie – spijtig genoeg – in een aantal branches, sectoren of bedrijven afscheid genomen van cao-overleg omdat het ledental te klein geworden was. Dat hoeft niet voor de eeuwigheid te zijn want een ledental kan uiteraard ook weer groeien. Wil jij dat De Unie namens jou blijft meepraten over de arbeidsvoorwaarden in de Zuivelindustrie? Zorg dan dat we uit de gevarenzone blijven en werf af en toe een nieuw lid. Dit kan eenvoudig via www.unie.nl/word-lid. Praat samen mee en verstevig onze positie in de Zuivelindustrie.

Kaderleden / contactpersonen (herhaalde oproep)

Leden die willen en kunnen functioneren als schakel tussen de belangenbehartiger en de leden zijn voor De Unie van groot belang. Dat kunnen ook leden zijn die in de diverse ondernemingsraden zitten. Ik wil je vragen je met mij in verbinding te stellen, omdat ik graag op korte termijn kennis wil maken.

Mocht je vragen hebben over de onderhandelingen of je mening willen geven neem dan contact met mij op via e-mail john.kapteijn@unie.nl of bel 06-52522067.