De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Zorgverzekeraars: Verslag van de cao-onderhandelingen

Op maandag 15 april 2019 zijn we met het cao-overleg begonnen. De Unie heeft de voorstellenbrief toegelicht. De werkgever heeft ook toegelicht wat zij willen veranderen in de cao.

De voorstellenbrief van De Unie heb je als conceptversie gelezen en kunnen beoordelen. De definitieve versie is hier te lezen.

De werkgever wil een aantal zaken veranderen in de cao

 • Werkgevers stellen voor om de loondoorbetaling in het tweede jaar dat de medewerker ziek is, terug te brengen naar 70% van het salaris. Het is nu 90%. De Unie is het hier niet mee eens.
 • Werkgevers stellen voor de inconvenienten-vergoeding te veranderen en beter te laten aansluiten bij de 24-uurs economie. Hiervoor is nog geen concreet voorstel.

We hebben bij de vorige cao-onderhandelingen gesproken over een sabbatical-regeling. Dit onderwerp willen de werkgevers opnieuw bekijken. Dit sluit aan bij het voorstel van De Unie.

De volgende cao-onderhandelingen wordt gehouden op 7 mei 2019

In de ochtend bespreken we de volgende onderwerpen:

 • Ontwikkeling (stimuleren van medewerkers om zich te ontwikkelen, omdat het werk snel veranderd)
 • Mantelzorgers ondersteunen
 • Geboorteverlof (regeling die vaders bij de geboorte van hun kind extra verlof toekent)
 • Sabbatical
 • Stimuleren duurzaam inzetbaarheid van werknemers

In de middag praten we eerst over pensioen

De huidige pensioenregeling is afgesproken voor een periode van 5 jaar. De afspraak loopt af op 31 december 2020. De rente is nu al jaren erg laag. Voor pensioenfondsen is een lage rente erg nadelig, SBZ is hierop geen uitzondering. Het pensioenfonds heeft cao-partijen gevraagd om tijdig te bespreken wat de gevolgen zijn van deze lage rente. Dit is natuurlijk een serieuze vraag. Pensioenonderhandelingen nemen veel tijd in beslag. De Unie wil in ieder geval afspreken wanneer we met de onderhandelingen starten zodat we een realistische tijdsplanning hebben. De Unie streeft naar duidelijkheid over de nieuwe pensioenafspraken in de zomer van 2020.

Andere onderwerpen voor de middag zijn:

 • Gelijke beloning voor flexkrachten
 • Jubileumuitkering
 • Inconveniententoeslag
 • Overwerkvergoeding (vraagstuk of werkgevers additioneel vakantiegeld over de overwerkvergoeding moeten betalen)
 • Salarisverhoging

Na 7 mei 2019 stuur ik de Unie-leden weer een verslag van het overleg.