De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Zorgverzekeraars: Leden stemmen in met nieuwe cao

Leden in meerderheid positief

De meerderheid van de leden van De Unie heeft positief gereageerd op de afspraken voor de nieuwe cao. De uitslag bij de andere vakorganisaties is vergelijkbaar. Ik, belangenbehartiger Inge de Vries, heb de werkgevers geïnformeerd dat de cao formeel door de leden geaccepteerd is. De salarisverhoging voor 2019 wordt naar alle waarschijnlijkheid deze maand nog doorgevoerd. Mocht dit niet meer lukken dan heb je recht op een nabetaling.

Ik wil graag iedereen die gestemd heeft bedanken. En ik wil ook iedereen die met vragen en aanwijzingen heeft geholpen om dit mooie resultaat te bereiken, hartelijk danken.

Uitwerking gemaakte afspraken

In de cao zijn een aantal afspraken gemaakt die de komende periode nog moeten worden uitgewerkt:

  • De sabbatical-regeling.
  • Het realiseren van een ontwikkelingslijn naar functies in de zorg.
  • Het bespreken en voorbereiden van de implementatie in de zorgverzekeringscao van de resultaten van het congres Werkbeweging dat De Unie organiseert samen met de grote verzekeringsmaatschappijen.
  • Onderzoek of werknemers recht hebben op doorbetaling van onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie (nog uit de vorige cao).

Ik zal de Unie-leden, zoals gebruikelijk, op de hoogte stellen van belangrijke afspraken.

Pensioen

Ook moeten we tijdig beginnen met een studie naar de pensioenregeling. De huidige pensioenregeling heeft een looptijd tot 31 december 2020. We moeten dus in de loop van 2020 nieuwe afspraken maken. Zoals regelmatig in de kranten te lezen hebben de Nederlandse pensioenfondsen het moeilijk door de langdurig lage rente en de stringente eisen van wet- en regelgeving. Dit geldt ook voor SBZ. Als de rente niet gaat stijgen worden wij misschien gedwongen om een ingrijpend andere pensioenregeling af te spreken. Op dinsdag 8 oktober 2019 heeft De Unie overleg gehad met het bestuur van pensioenfonds SBZ. We hebben onder andere gesproken over de premie voor 2020 en over de gevolgen van het pensioenakkoord voor het fonds. De afspraken in het pensioenakkoord worden in het jaar 2020 uitgewerkt. Vervolgens moet in 2021 nieuwe wetgeving worden uitgewerkt. In 2020, als wij een nieuwe pensioenregeling moeten uitonderhandelen, is de nieuwe wet- en regelgeving niet gereed. Wij zullen dus niet een langdurend pensioencontract kunnen afspreken.

De toekomst van het pensioen is een belangrijk onderwerp. De Unie-leden ontvangen informatie via e-mail, zodat ze kunnen meepraten over dit onderwerp.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Of is er informatie om met De Unie te delen? Neem dan contact met mij op door een e-mail te sturen. Mijn e-mailadres is inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.