De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Zorgverzekeraars: Cao-onderhandelingen gaan langer duren

Door De Unie was ingezet op vlotte onderhandelingen. We hadden daarom slechts een beperkt aantal voorstellen gedaan. Met als doel om voor de zomer een cao af te kunnen sluiten. Helaas moet ik de planning bijstellen. De werkgevers willen namelijk pensioen in de cao-onderhandelingen betrekken. Hierdoor zullen de cao-onderhandelingen enkele maanden langer duren.

Pensioen

De pensioenovereenkomst die wordt uitgevoerd door SBZ Pensioen heeft een looptijd tot 31 december 2020. De Unie heeft de werkgevers tijdig geïnformeerd dat wij dit jaar een cao met een looptijd van 1 jaar willen afspreken. Van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020. De hieropvolgende cao, zou dan kunnen beginnen op 1 juli 2020 en in die cao moeten we ook een nieuwe pensioenovereenkomst afsluiten. Een nieuwe pensioenovereenkomst met een ingangsdatum van 1 januari 2021.

Door SBZ Pensioen, het pensioenfonds dat de regeling uitvoert, is onlangs aangegeven dat er zich bij de huidige lage rentestand in 2020/2021 forse premiestijgingen kunnen gaan voordoen. Dit is overigens geen verrassing. Alle pensioenfondsen rekenen scenario’s door waarbij zij uitgaan van een langdurig lage rente. Lage rente maakt pensioenopbouw erg duur. Werkgevers hebben nu besloten dat zij de mogelijke pensioenconsequenties mee willen nemen in het lopende cao-overleg.

Standpunt van De Unie

De Unie wil voldoende tijd hebben om een pensioenovereenkomst uit te kunnen onderhandelen. Het is een belangrijke arbeidsvoorwaarden. Het is een ingewikkeld onderwerp waar extra tijd voor moet worden genomen.

De Unie heeft ingestemd met het betrekken van de pensioenonderhandelingen onder de volgende voorwaarden.

Pensioen vormt een onderdeel van de af te spreken cao. Hiervoor is het wel nodig meer tijd voor het overleg te nemen: de deadline is op 1 december 2019 gesteld. De overeen te komen loonsverhoging zal met terugwerkende kracht tot 1 juli 2019 worden betaald. Als het onverhoopt niet mocht lukken om de nieuwe cao op 1 december gereed te hebben, dan wordt alsnog gekozen voor een éénjarige cao zonder pensioenafspraken.

Andere onderwerpen

In het cao-overleg van 7 mei 2019 hebben we niet alleen over pensioen gesproken. We hebben constructief overleg gevoerd over uiteenlopende onderwerpen. We verwachten bijvoorbeeld dat we goede afspraken kunnen maken over faciliteiten voor studie en opleiding, over mogelijkheden om loopbaanpaden naar functies in de zorg te begeleiden en over een (deels betaalde) sabbaticalregeling.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Of delen van informatie met De Unie? Neem dan contact met mij op via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.