De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Zorgverzekeraars: Cao-onderhandelingen

Op 15 april 2019 begint het cao-overleg voor de cao. De Unie sluit de cao voor de Zorgverzekeraars af met de werkgevers van CZ, DSW, Eno, Menzis en Zorg&Zekerheid. Daarnaast zijn er een aantal bedrijven die deze cao volgen. In deze nieuwsbrief geef ik achtergrondinformatie die een rol speelt bij de cao-onderhandelingen. Onderaan dit bericht staat een link om door te klikken naar de concept-voorstellenbrief. Daarbij is te lezen hoe er een mening  gegeven kan worden over de voorstellen.

Salarisverhoging

De onderhandelingen spitsen zich doorgaans toe op de salarisverhoging. Daarom wil ik je informeren over wat gebruikelijk is in de financiële sector. Wat opvalt, is dat de cao’s die in 2017 of begin 2018 zijn afgesloten (VGZ, Bedrijfstakverzekeringen, Rabobank, ABN AMRO) een aanmerkelijk lagere salarisverhoging laten zien dan de recent afgesloten cao’s (ASR, ING). Om deze reden is De Unie voorzichtig met het afsluiten van een meerjarige cao. De stijgende kosten van levensonderhoud en de stijgende vaste lasten dwingt De Unie om stevig in te zetten op salarisverhoging. Doch de werkgevers hebben al aangegeven dat zij vooral kijken naar hun directe concurrenten, VGZ en Achmea. De salarisontwikkeling in de financiële sector voor 2019 is als volgt:

Overige onderwerpen

We hebben met de werkgevers afgesproken dat we drie onderwerpen gezamenlijke voorbereiden. Het gaat om:

De participatiewet

De centrales van werkgeversorganisaties en vakbonden hebben afgesproken dat in iedere cao-maatregelen moeten worden opgenomen om werknemers met een arbeidshandicap in staat te stellen om een baan te vinden. Als hier niet voldoende voortgang mee wordt gemaakt dan dreigt de overheid in te grijpen en bedrijven een quotumverplichting op te leggen. Dan moet een bedrijf een bepaald percentage aan werknemers met een arbeidshandicap in dienst hebben. Dit is voor een krimpende bedrijfstak als de zorgverzekeraars problematisch. Op individueel niveau spannen bedrijven zich prima in om arbeidsgehandicapte werknemers aan te nemen, maar wij kunnen geen afspraken op cao-niveau laten zien. Dit moet nu wel gebeuren.

Toeslagen

De werkgevers geven aan dat zij de toeslagen wegens het werken op onregelmatige tijden op zich niet verkeerd vinden. Maar ze wijzen erop dat medewerkers er soms zelf voor kiezen om op onregelmatige tijden te werken. In die situatie vinden de werkgevers een toeslag niet terecht. De Unie wil eerst onderzoeken of het eenvoudig vast te stellen is of iemand zelf kiest om op onregelmatige tijden te werken.

Sabbatical

Bij de vorige cao-onderhandelingen hebben we gesproken over de optie om een sabbatical in de cao op te nemen. Dit is er vorig jaar niet van gekomen. We hebben met de werkgevers afgesproken om dit idee wel opnieuw te gaan bekijken.

Stemmen

De voorstellenbrief van De Unie is hier te lezen.

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.